صفحه ۲۲۰

گرداند، همانا خداوند بی نیازی (سرافرازی) امت مرا به سم اسبها و دسته نیزه هایشان قرار داده است."عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): للجنة باب یقال له باب المجاهدین، یمضون الیه فاذا هو مفتوح لهم و هم متقلدون بسیوفهم، والجمع فی الموقف و الملائکة ترحب بهم. قال: فمن ترک الجهاد البسه الله ذلا و فقرا فی معیشته و محقا فی دینه، ان الله اغنی (اعز) امتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها. (وسائل 11 / 5، باب 1 از ابواب جهاد عدو، حدیث 2)

3 - از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده است که فرمود:

"خداوند سبحان جهاد را واجب نمود و ان را گرامی داشت و نصرت و یاری خود را در آن قرار داد، به خدا سوگند هرگز دین و دنیا به صلاح نمی گراید مگر به وسیله جهاد."ان الله فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصره، والله ما صلحت دنیا و لا دین الابه. (وسائل 11 / 9، باب 1 از ابواب جهاد عدو، حدیث 15)

4 - و در نهج البلاغه آمده است:

"اما بعد، جهاد دری است از درهای بهشت که خداوند آن را به روی بندگان مخصوص خود گشوده است. جهاد لباس تقوا، زره محکم و سپر مطمئن خداوند است؛ مردمی که از جهاد روی بگردانند خداوند لباس ذلت بر تن آنها می‎پوشاند و بلا به آنان هجوم می‎آورد و عقل و فهمشان تباه می‎گردد، و به خاطر تضییع جهاد حق آنان پایمال می‎شود، و نشانه های ذلت در آنها آشکار می‎گردد، و از عدالت محروم می‎شوند.

همانا من شب و روز، پنهان و آشکار شما را به مبارزه این جمعیت (معاویه و پیروانش) دعوت کردم، و گفتم پیش از آنکه با شما بجنگند با آنان نبرد کنید. به خدا سوگند هر ملتی که در درون خانه خویش مورد هجوم دشمن قرار گیرد، حتما ذلیل خواهد شد.

ولی سستی به خرج دادید و دست از یاری برداشتید، تا آنجا که دشمن پی درپی به شما حمله کرد و سرزمین شما را مالک شد. و اکنون برادران غامد که از نیروهای معاویه هستند به (شهر مرزی) انبار حمله کرده و نماینده و فرماندار من (حسان بن حسان بکری) را کشته و سربازان و مرزبانان شما را از آن سرزمین بیرون رانده اند. به من خبر رسیده که یکی از آنان به خانه زن مسلمان و زن غیر مسلمان دیگری که در پناه اسلام جان و مالش محفوظ بوده وارد شده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره های آنها را از تنشان بیرون آورده است، در حالی که آنان هیچ وسیله ای برای دفاع جز گریه و التماس نداشته اند، آنان با غنیمت فراوان برگشته اند بدون اینکه حتی یک نفر از آنها زخمی گردد و یا قطره ای خون از آنها ریخته شود. اگر به خاطر این حادثه مسلمانی از روی تأسف بمیرد ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار و بجاست. شگفتا! شگفتا! به خدا سوگند این واقعیت قلب انسان را

ناوبری کتاب