صفحه ۲۱۸

نمونه هایی از آیات مربوط به جهاد

1 - (یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم توبه (9): 73. ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها بسیار سخت بگیر.)

2 - (انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیرلکم ان کنتم تعلمون توبه (9): 41. برای جنگ با کافران سبکبار و مجهز بیرون شوید و در راه خدا با مال و جان جهاد کنید، این کار شما را بسی بهتر خواهد بود اگر مردمی با فکر و دانش باشید.)

3 - (یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة توبه (9): 123. ای اهل ایمان با هر که به شما نزدیکتر است از کافران جهاد کنید، و باید کفار در شما درشتی (پایداری و نیرومندی) حس کنند.)

4 - (یا ایها الذین آمنوا مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض توبه (9):38. ای اهل ایمان جهت چیست که چون به شما امر می‎شود برای جهاد در راه خدا بی درنگ کوچ کنید چون بار گران به زمین دلبسته می‎شوید و از جهاد سرباز می‎زنید؟)

5 - (یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال انفال (8):65. ای پیامبر، مؤمنان را به جنگ ترغیب کن.)

6 - (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصدتوبه (9): 5. پس از آنکه ماههای حرام (ذی قعده و ذی حجه و محرم و رجب) گذشت، مشرکان را هر جا بیابید به قبل رسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و از هر سو در کمین آنها باشید.)

7 - (ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون، الاتقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا باخراج الرسول و هم بدؤوکم اول مرة وبه (9): 12 - 13. و هرگاه آنها سوگند و عهدی که بسته اند بشکنند و در دین شما طعن زنند، در این صورت با پیشوایان کفر و ضلالت کارزار کنید که آنها را عهد و سوگندی استوار نیست، باشد که بس کنند. آیا با قومی که عهد خود را شکستند و اهتمام کردند که رسول خدا را از شهر خود بیرون کنند کارزار نمی کنید؟ در صورتی که اول بار آنها به دشمنی و قتال با شما برخاستند.)

ناوبری کتاب