صفحه ۲۱۷

مراد از امام در این دو روایت صحیحه کسی است که فرماندهی حج به عهده اوست، شخص حاکم باشد و یا نایب و نماینده او (امیرالحاج).

تأکید بر زیارت امام در حج

9 - در صحیحه زراره از امام محمد باقر(ع) روایت شده که فرمود:

"مردم مأمور شده اند که در کنار این سنگها بیایند و بر آن طواف کنند، آنگاه نزد ما بیایند و ما را از ولایت خویش آگاه ساخته و نصرت و یاریشان را نسبت به ما ابراز دارند."زرارة عن ابی جعفر(ع) قال: انما امر الناس ان یأتوا هذه الاحجار فیطوفوا بها ثم یأتونا فیخبرونا بولایتهم و یعرضوا علینا نصرهم. (وسائل 10 / 252، باب 2 از ابواب مزار، حدیث 1)

10 - در خبر جابر از امام محمدباقر(ع) آمده که فرمود: "تمام و کامل بودن حج در دیدار امام است."جابر عن ابی جعفر(ع) قال: تمام الحج لقاء الامام. (وسائل 10 / 254، باب 2 از ابواب مزار، حدیث 8)

از این دو روایت به ویژه روایت اول (صحیحه زراره) استفاده می‎شود که مردم موظف و مکلف اند حمایت و نصرت خویش را به استحضار امام برسانند تا اینکه امامت وی را مستحکم نمایند؛ اما متأسفانه مردم نهرهای عظیم و جوشان ولایت را رها کرده و آب گودالها و لجنزارها را می‎مکند و در نتیجه امامان حق امکان نیافتند که حکومت حقه را اقامه کنند، و اگر ائمه (ع) نیرو و یاور داشتند چنانکه در خبر سدیر آمده کافی 2 / 242، کتاب الایمان و الکفر، باب قلة عدد المؤمنین، حدیث 4. هرگز از تشکیل دولت و حکومت باز نمی ایستادند.

حکومت و جهاد

اصلاح دین و دنیا توسط جهاد

جهاد اجمالا از ضروریات دین مبین اسلام است و درباره آن در قرآن کریم آیات بسیار زیادی وارد شده، و شاید بتوان گفت درباره هیچ موضوعی تا به این حد آیه نازل نشده است. اخبار و روایات نیز پیرامون وجوب و فضیلت، حدود و شرایط و احکام آن به صورت مستفیض و بلکه متواتر از طرق فریقین (شیعه و سنی) نقل شده که در اینجا به ذکر نمونه هایی از آنها می‎پردازیم:

ناوبری کتاب