صفحه ۱۹۷

چه می‎فرمایید در مورد اعتکاف اعتکاف عملی است مستحبی که شخص حداقل سه روز مداوم در مسجد جامع شهر به قصد اعتکاف می‎ماند و به عبادت می‎پردازد؛ شخص معتکف لازم است در این سه روز روزه گرفته و ا ز مسجد خارج نشود، اعتکاف در ابتدای شروع عملی است مستحبی اما پس از شروع و ماندن دو روز ادامه آن واجب و لازم می‎شود. (مقرر) در برخی مساجد بغداد؟ حضرت فرمود: "اعتکاف صحیح نیست مگر در مسجد جامعی که امام عادل در وی اقامه جماعت نموده باشد."صحیحة عمر بن یزید قال: قلت لابی عبدالله (ع): ما تقول فی الاعتکاف ببغداد فی بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتکاف الافی مسجد جامعة قد صلی فیه امام عدل صلاة جماعة . (وسائل 7 / 401، باب 3 از کتاب اعتکاف، حدیث 8)

مرحوم صاحب وسائل می‎نویسد: "این حدیث نیز شامل هر مسجد جامعی می‎شود؛ زیرا "امام عدل" اعم از امام معصوم و غیر معصوم است، همان گونه که شاهد عادل هرکسی است که دارای ملکه عدالت باشد."وسائل 7 / 402، ذیل حدیث 9 از باب 3 کتاب اعتکاف.

حکومت و زکات

زکات یکی از مالیاتها و منابع مالی حکومت اسلامی

آن گونه که از قرآن کریم و روایات بسیار زیاد استفاده می‎شود زکات یکی از مالیاتهای حکومت اسلامی است و حاکم جامعه اسلامی و مأمورین وی متصدی جمع آوری و نگهداری و تقسیم آن می‎باشند.

خداوند تبارک و تعالی در سوره توبه می‎فرماید: (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم توبه (9): 103. ای رسول ما از مؤمنان صدقاتشان را دریافت دار تا بدان صدقات نفوس آنها را پاک و پاکیزه سازی، و آنها را به دعای خیر یاد کن که دعای تو موجب تسلی خاطر آنهاست.)

در مصرف زکات سهمی برای مأمورین جمع آوری زکات (والعاملین علیها) و سهمی برای جلب دلهای کافران به اسلام (مؤلفة قلوبهم) در نظر گرفته شده، و همین دلیل بر این است که مصرف زکات در اختیار حکومت اسلامی است و اگر به حسب تشریع اولی در اختیار صاحب و مالک اموال بود دیگر احتیاجی به مأمورین گردآوری و نگهداری زکات جهت تقسیم نبود (و از همان ابتدا گفته می‎شد هرکسی زکات خویش را بین نیازمندان تقسیم کند).

پیامبراکرم (ص) برای گردآوری زکات به اطراف و اکناف مأمور ویژه اعزام

ناوبری کتاب