صفحه ۱۹۶

حکومت و روزه و اعتکاف

اثبات عید فطر بر اساس حکم امام

1 - در صحیحه محمد بن قیس از امام محمد باقر(ع) روایت شده که فرمود: "اگر در نزد امام دو نفر شهادت دادند که هلال ماه را در شب سی ام ماه مشاهده کرده اند، امام دستور به افطار روزه آن روز می‎دهد."محمد بن قیس عن ابی جعفر(ع) اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأیا الهلال منذ ثلاثین امر الامام بالافطار. (وسائل 5 / 104، باب 9 از ابواب صلاة العید، حدیث 1)

2 - در روایت عیسی بن منصور آمده است که گفت: "من در روزی که مردم نسبت به روزه داشتن آن در شک بودند نزد امام جعفر صادق (ع) بودم، آن حضرت به غلام خویش فرمود برو ببین سلطان (والی شهر) روزه است یا نه، غلام رفت و باز گشت و گفت: خیر، حضرت صبحانه طلب نمود و من نیز با وی هم غذا شدم."عیسی بن منصور انه قال: کنت عند ابی عبدالله (ع) فی الیوم الذی یشک فیه، فقال: یا غلام اذهب فانظر اصام السلطان ام لا؟ فذهب، ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغذاء فتغذینا معه. (وسائل 7 / 94، باب 57 از ابواب مایمسک عنه الصائم، حدیث 1)

3 - از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: "من در شهر (حیره) بر(ابی العباس) - خلیفه عباسی - وارد شدم. او گفت: ای اباعبدالله، نظر شما درباره روزه امروز چیست ؟ گفتم: این با امام است، اگر روزه بداری روزه می‎داریم و اگر افطار کنی افطار می‎کنیم."عن الصادق (ع) قال: دخلت علی ابی العباس بالحیرة فقال: یا اباعبدالله ماتقول: فی الصیام الیوم ؟ فقال: ذاک الی الامام، ان صمت صمنا، و ان افطرت افطرنا. (وسائل 7 / 95، باب 57 من ابواب مایمسک عنه الصائم، حدیث 5) و مشابه آن روایات دیگری در این باب.

مجازات روزه خوار توسط حکم امام

4 - در صحیحه برید عجلی روایت شده که از امام محمد باقر(ع) سؤال شد درباره مردی که شهود علیه وی شهادت دادند سه روز از ماه رمضان را اقدام به روزه خواری کرده، حضرت فرمود: "از او بپرسید آیا بر روزه خواری خودش گناهی را مترتب می‎داند؟ اگر گفت خیر، بر امام است که او را بکشد، و اگر گفت بلی، بر امام است که او را با تازیانه ادب کند."فی صحیحة برید العجلی، قال: سئل ابوجعفر(ع) عن رجل شهد علیه شهود انه افطر من شهر رمضان ثلاثة ایام، قال: یسأل هل علیک فی افطارک اثم ؟ فان قال لا، فان علی الامام ان یقتله، و ان قال نعم، فان علی الامام ان ینهکه ضربا. (وسائل 7 / 178، باب 2 از ابواب احکام ماه رمضان، حدیث 1. شاید مراد از شق اول که بر امام است او را بکشد جایی بوده که شخص روزه خوار منکر اصل روزه که از ضروریات دین است شده باشد).

لزوم انجام سنت اعتکاف در مسجد جامع

5 - در صحیحه عمر بن یزید آمده که گفت: به امام جعفر صادق (ع) عرض کردم:

ناوبری کتاب