صفحه ۱۹۰

2 - دیدگاه وحدت دین و سیاست: در این دیدگاه دین مبین اسلام به تمام احتیاجات انسان در مسائل مربوط به زندگی و یا عالم پس از مرگ توجه و عنایت دارد، از آن هنگام که نطفه انسان منعقد می‎شود تا لحظه ای که وی را در لحد می‎گذارند و عوالم مختلفی که پس از مرگ با آن روبرو خواهد شد.

در این دیدگاه، اسلام تمام آنچه را انسان بدان نیازمند است و موجب سعادت وی می‎گردد بیان فرموده است نکاتی را که والدین باید قبل از انعقاد نطفه و به هنگام انعقاد آن و در زمان بارداری و شیر دادن و دوران کودکی طفل رعایت کنند و معارف حقه و اخلاق نیک و پسندیده ای که هر شخصی باید فراگیرد و نیز اموری درباره اخلاق خویش، خانواده، شهر، کشور، ارتباطهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روابط رهبر و مردم و حقوق اجتماعی و جزائی و ارتباط با سایر اقوام و ملل و امور دیگری همانند آن که احکام آن همه در اسلام مطرح شده است.

بر این اساس اسلام دین گسترده ای است که مقررات و قوانین آن بر اساس دولت و حکومت پی ریزی شده است. اسلام هم دین است و هم دولت، هم عقیده است و هم نظام، هم عبادت و اخلاق و تشریع است و هم اقتصاد و هم سیاست و حکومت، و بر مسلمانان واجب است به تمام آن جهات توجه نموده و نسبت به انجام همه آنها اهتمام ورزند.وحدت دین و سیاست نه تنها از طرف علمای متعهد و فقهای آگاه شیعه مورد تأیید قرار گرفته، بلکه بسیاری از دانشمندان آگاه سنی مذهب نیز نظریه جدایی دین از سیاست را مورد نکوهش قرار داده و بر وحدت دین و سیاست تأکید ورزیده اند، که از آن جمله می‎توان در قرون اخیر دانشمندان و کتابهای ذیل را برشمرد: ابوالحسن ندوی در کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. مالک بن نبی در کتاب مشکلة الافکار فی العالم الاسلامی. عبدالله فهد النفیس در کتاب عند ما یحکم الاسلام. دکتر مصطفی حلمی در کتاب قواعد المنهج السلفی. استاد احمد ربع عبدالحمید خلف الله در کتاب الفکر التربوی و تطبیقاته لدی جماعة الاخوان المسلمین. سید قطب در کتاب معالم فی الطریق. دکتر محمد ابوالسعود در کتاب المفهوم السیاسی للاسلام. دکتر یوسف القرضاوی و دکتر احمد العسال در کتاب الاسلام بین شبهات الضالین و اکاذیب المفترین. شهید عبدالقادر عودة در کتاب المال و الحکم فی الاسلام. دکتر توفیق الشادی در کتاب الشریعة الاسلامیة و الاصالة الفکریة . علال الفاسی در کتاب معرکة وادی المخازن. عمر التلمسانی در کتاب نداء من الاستاذ عمر التلمسانی. دکتر محمد البیهی در کتاب الاسلام فی حیاة المسلم. استاد منیر شفیق در کتاب الفکر الاسلامی المعاصر و التحدیات.

ناوبری کتاب