صفحه ۱۸۵

5 - سخن ماوردی ماوردی در کتاب الاحکام السلطانیة کتاب الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة . تألیف ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب بصری بغدادی، ماوردی از علمای شافعیه متوفای 450 هجری است که در آن احکام مربوط به خلافت و حکومت از دیدگاه اهل سنت به نگارش درآمده است. این کتاب و کتاب الاحکام السلطانیة ابی یعلی در یک مجلد در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به توصیه برخی از فضلا از روی نسخه استاد بزرگوار"آیت الله منتظری" افست و تجدید چاپ شد، که به خاطر جامعیت آنها در زمینه مباحث حکومت اسلامی از دیدگاه اهل سنت، در این مباحث از آن بسیار استفاده شده است. (مقرر) می‎نویسد:

"امامت برای جانشینی پیامبراکرم (ص) در پاسداری از دین و تدبیر امور دنیایی امت وضع شده، و به اجماع علما تثبیت آن برای یکی از افراد امت - که انجام این امور را به عهده بگیرد - واجب و لازم است، گرچه تعداد اندکی مانند "ابوبکر اصم" این ضرورت را نفی کرده اند."الاحکام السلطانیة، باب اول / 5.

6 - سخن ابن حزم اندلسی ابومحمد، ابن حزم اندلسی در کتاب الفصل [الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ] می‎نویسد:

"تمام اهل سنت و مرجئه و شیعه بر وجوب امامت متفق هستند و نیز همه وحدت نظر دارند که بر امت واجب است از امام عادلی که احکام خدا را اقامه نموده و مردم را بر اساس شریعتی که پیامبر(ص) آورده رهبری کند، اطاعت و شنوایی داشته باشند؛ به غیر از فرقه نجدیه از خوارج که آنان می‎گویند: نصب امام و اطاعت از او بر مردم واجب و لازم نیست و مردم موظف اند که خود حق و عدالت را بین خود اقامه نمایند - البته ما از آنان کسی را که تاکنون به جای مانده باشد سراغ نداریم - اینان به (نجدة بن عمیر حنفی) که در یمامه قیام نمود منسوب می‎باشند...

نظریه این فرقه از درجه اعتبار ساقط است و برای ابطال آن همین بس که چنان که گفته شد همه مسلمانان بر ضرورت دولت و امامت اجماع کرده اند و کتاب و سنت بر آن وارد شده که از آن جمله است آیه شریفه (اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم)نساء(4): 59. و روایات صحیحه بسیار زیاد که همه بر وجوب اطاعت از ائمه و ضرورت وجود امام دلالت دارد."الفصل فی الملل و الاهواء والنحل، 4 / 87.

7 - سخن ابن خلدون ابن خلدون در کتابی که آن را به عنوان مقدمه ای بر تاریخ خود نگاشته و به مقدمه ابن خلدون معروف است می‎نویسد:

ناوبری کتاب