صفحه ۱۸۴

دسته اول: کارهایی است که پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) به عنوان اینکه حکمرانان مردم و دژهای اسلامند بر آن ولایت داشته و حق سرپرستی آن را دارند، که همه آن برای فقیه نیز هست، مگر اینکه به وسیله اجماع یا نص و یا دلیلی دیگر مواردی از آن استثناء شده باشد.

دسته دوم: تمام اموری که متعلق به مردم در دین و یا دنیای آنان است، اموری که براساس حکم عقل و یا طبق عادت گریزی از آن نیست و الزاما باید انجام گیرد و کارهای دنیایی یا آخرتی یک فرد یا جماعتی از مسلمانان بدان بستگی دارد، یا اموری که شرعا باید انجام شود از این جهت که امر یا اجماع یا قاعده و ادله نفی ضرر و اضرار و یا عسر و حرج و یا نفی مفسده در کار مسلمان و یا دلیل دیگری متوجه آن گردیده است، یا اموری که شارع مقدس اسلام بر انجام آن اجازه صادر فرموده اما انجامش را به شخص و یا جماعت معین و یا فرد معینی محول نفرموده - یعنی اموری که لازم است انجام گیرد یا اجازه انجامش داده شده، اما شخص معینی که باید این کار را انجام بدهد یا اجازه انجامش را دارد مشخص نشده است - همه این موارد به عهده فقیه است و حق اوست که در این امور تصرف نموده و انجام آن را به عهده بگیرد.

اما در ارتباط با دسته اول، به غیر از دلیل اجماع که بسیاری از اصحاب بر وجود آن تصریح نموده اند و از کلمات آنان ظاهر می‎شود که یکی از مسلمات است، دلایل دیگری از اخبار و روایات است که پیش از این گذشت... و در ارتباط با دسته دوم علاوه بر دلیل اجماع دو دلیل دیگر دلالت دارد."عوائد الایام / 187 - 188.

ظاهرا مراد مرحوم نراقی از دسته دوم از وظایف و اختیارات فقیه، همان امور مهمه ای است که در کلمات فقها از آن به امور حسبیه تعبیر شده، یعنی اموری که شارع مقدس معطل و متوقف ماندن آن را در هیچ شرایطی جایز نشمرده است.

4 - سخن آیة الله العظمی بروجردی استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله العظمی بروجردی طاب ثراه - در تقریرات مباحثشان که به قلم اینجانب نگارش یافته است اینجانب هنگامی که تقریرات درسهای استاد آیت الله العظمی بروجردی را می‎نوشتم، عنایت داشتم که عین کلمات ایشان را بنویسم و چیزی از خودم اضافه نکنم، قاعده نوشتن تقریرات هم این است که شاگرد عین مطالب استاد را بنویسد و اگر اشکال یا مطلبی به نظر وی می‎رسد به طور جداگانه در پاورقی بیاورد. (از افاضات معظم له در درس) - می‎فرماید:

"خاصه و عامه (فرقه های مختلف مسلمانان اعم از شیعه و سنی) بر این مسأله اتفاق دارند که برای جامعه اسلامی یک سیاست مدار و رهبری که امور آنها را اداره نماید لازم و واجب است، بلکه این از ضروریات می‎باشد، گرچه در شرایط و خصوصیات آن و اینکه آیا تعیین وی از جانب پیامبراکرم (ص) است و یا به وسیله انتخاب عمومی مردم، اختلافهایی وجود دارد."البدر الزاهر فی صلاة الجمعة والمسافر/ 52.

ناوبری کتاب