صفحه ۱۸۳

فصل اول

سخنان تعدادی از علما که بر ضرورت حکومت اسلامی ادعای اجماع کرده اند

الف: ثبوت ولایت به مفهوم حکومت برای برخی از انبیا و ائمه معصومین (ع)

ب: دلالت آیات قرآن بر ولایت برخی از انبیا و ائمه معصومین (ع)

ج: اثبات ولایت امیرالمؤمنین (ع)

د: روایاتی در لزوم تمسک به اهل بیت پیغمبر(ع)

ه-: سخنی با علمای سنت

و: توضیحی بر معنی ولایت و امامت در لغت و در فرهنگ اسلام

بخش سوم کتاب درباره لزوم و ضرورت دولت و حکومت در همه زمانها ولو در عصر غیبت حضرت حجت (عج) است. در این بخش ثابت شده که دولت و حکومت از ضروریات اسلام و از اموری است که خداوند متعال تأسیس و مراقبت و محافظت از آن را بر عموم مسلمانان در حد توان و امکانات لازم و واجب فرموده است، که مطالب آن به طور عمده در چهار فصل خلاصه شده است. فصل اول به ذکر نظریه برخی از بزرگان که بر ضرورت حکومت ادعای اجماع نموده اند پرداخته شده است.

1 - سخن صاحب جواهر مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر به نقل از رساله مرحوم محقق کرکی درباره نماز جمعه می‎نویسد:

"تمام اصحاب ما شیعه امامیه وحدت نظر دارند و براینکه فقیه عادل امین که جمیع شرایط صدور فتوا را داراست - و اصطلاحا به وی مجتهد در احکام شرعی گفته می‎شود - در زمان غیبت، نایب و جانشین ائمه طاهرین (ع) می‎باشد، نیابت وی در کلیه مواردی است که نیابت از ائمه معصومین (ع) در آنها دخالت دارد. البته برخی اصحاب، قتل و اجرای حدود را از آن استثناء نموده اند."جواهرالکلام، /21 396.

2 - سخن علامه مرحوم علامه در اوایل کتاب الالفین می‎فرماید:

"از نظر ما - امامیه - حق این است که وجوب نصب امام، عام و گسترده است در هر وقت و زمان."الالفین / 18. البته ظاهرا مراد ایشان (ره) امام معصوم است.

3 - سخن محقق نراقی مرحوم محقق نراقی - طاب ثراه - در کتاب عوائد خویش می‎فرماید:

"تمام آنچه سرپرستی آن به عهده فقیه عادل است و وی در آن ولایت دارد به دو دسته تقسیم می‎شود:

ناوبری کتاب