صفحه ۱۵۳

باز در همان کتاب به سند خویش از ابوذر روایت می‎کند که گفت: از پیامبراکرم (ص) شنیدم که می‎فرمود:

"همانا مثل اهل بیت من در میان شما همانند کشتی نوح در میان قومش است، آن کس که بر آن سوار گشت نجات یافت و آنکه از آن تخلف ورزید غرق شد."هم موضع سرة و لجاء أمره و عیبة علمه و موئل حکمه و کهوف کتبه و جبال دینه، بهم اقام انحناء ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه... لایقاس بآل محمد(ص) من هذه الامة احد و لایسوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، هم اساس الدین و عماد الیقین، الیهم یفئ الغالی و بهم یلحق التالی، و لهم خصائص حق الولایة و فیهم الوصیة و الوراثة، الان اذ رجع الحق الی اهله و نقل الی منتقله. (نهج البلاغه، فیض 44/ - 45، لح 47/، خطبه 2)

امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه می‎فرماید:

"به اهل بیت پیامبرتان بنگرید، از آن سمت که آنان گام برمی دارند منحرف نشوید و قدم به جای قدمشان بگذارید، آنها شما را هرگز از جاده هدایت بیرون نمی برند و به پستی و هلاکت باز نمی گردانند، اگر سکوت کردند سکوت کنید و اگر قیام کردند قیام کنید، از آنها پیشی نگیرید که گمراه می‎شوید و از آنان عقب نمانید که هلاک می‎گردید."عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): النجوم امان لاهل الارض من الغرق، و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، فاذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. (مستدرک حاکم ‏149/3)

باز آن حضرت در کلامی دیگر می‎فرمایند:

"آنان (اهل بیت پیامبر(ص" موضع اسرار خداوندند و ملجاء فرمانش، ظرف علم او هستند و مرجع حکمتهایش، مخزن کتابهای او هستند و کوههای استوار دینش، به وسیله آنان خمیدگی پشت دین را راست نمود و لرزشهای آنان را از بین برد... احدی از این امت را با آل محمد مقایسه نتوان کرد، و آنان که ریزه خوار خوان نعمت آنانند با آنان برابر نخواهند بود، آنان اساس دین و ارکان یقین اند، غلو کننده باید به سوی آنان بازگردد، و عقب مانده باید به آنان ملحق شود، ویژگی های ولایت و حکومت از آنهاست و وصیت پیامبر(ص) و وراثت او در میان آنان است و اکنون زمانی است که حق به اهلش و جایگاه واقعی خود رسیده است."عن ابی ذر قال: سمعت النبی (ص) یقول: الاان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح من قومه، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. (مستدرک حاکم نیشابوری، ‏151/3)

و روایتهای دیگری نظیر این روایات که از طریق فریقین نقل شده و تعداد آنها بسیار زیاد است، که باید در جای خود به صورت مستقل مورد بحث قرار گیرد.

ناوبری کتاب