صفحه ۱۱۰

قبول و سؤال و جواب پخته و مبرهن نخواهد شد.

اما با تمام مسائل باید گفت: انسان هیچ گاه از خطا و نسیان مصون و محفوظ نیست و به قول معروف: "فضیلت مرد را این بس که بشمارند بدیهایش". و من از فضلای محترم درخواست می‎کنم که وقت و استعداد خود را در تنقیح و تنظیم این مسائل به کار گیرند؛ چرا که این گونه مسائل مورد نیاز جامعه است. و من الله تعالی استمد و علیه التکلان. العبد المحتاج الی ربه الهادی، حسینعلی المنتظری النجف آبادی. غفرالله له و لوالدیه، و جعل مستقبل امره خیرا من ماضیه. بجاه محمد و آله الطاهرین.

‏15 جمادی الاول 1408 ه. ق ‏

ناوبری کتاب