انتقاد از خود عبرت و وصیت؛ گفتگویی بی پرده با پدر، استاد و مرجع عالیقدرانتقاد از خود

«عبرت و وصیت»


گفتگویی بی پرده با
 
پدر، استاد و مرجع عالیقدر

حضرت آیت الله العظمی منتظری


این نوشتار مشتمل بر 14 پرسش و پاسخ در رابطه با مسائل سیاسی و اجتماعی پر ابهام تاریخ معاصر است که آقای سعید منتظری از پدر گرامی شان حضرت آیت الله العظمی منتظری پرسیده اند، و ایشان پاسخ داده ولی انتشارش را در آن زمان به مصلحت ندیدند.

محور اصلی این نوشتار و ویژگی ممتاز آن، جنبه محوری "انتقاد از خود" است.

معظم له در مورد این جزوه نوشته اند: "جزوه حاضر که حاوی سوالات چهارده گانه و پاسخهای اینجانب می باشد، در سال 1385 تنظیم گردید ولی بر حسب مصالحی منتشر نگردید. این جانب ضمن تایید مجدد آن، امیدوارم در اولین فرصت مناسب جهت تنویر افکار عمومی انتشار یابد."


این نوشتار به علت حجیم بودن در محیط پی دی اف تنظیم شده و قابل دریافت استتاریخ انتشار : 20 دی ماه 1390