انتقاد از خود

انتقادهای حضرت آیت الله العظمی منتظری(ره) از بعضی حرکت‌ها و رفتارهای خود در مسیر زندگی پر ثمرشان

انتقاد از خود عبرت و وصیت؛ گفتگویی بی پرده با پدر، استاد و مرجع عالیقدر