‏"غمخوار کرامت انسان" از : دکتر محمد مجتهد شبستری


غمخوار کرامت انسان
"محمد مجتهد شبستری "


 (من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه )
(قرآن ، احزاب ، آیه 23)
درگذشت مرجع عالیقدر دینی آیت الله منتظری غمی آمیخته با حسرت بر جان من نشاند. غم من از آن است که خود را شریک غم های طولانی او برای حفظ کرامت و شرافت انسان می‎یابم و حسرتم از آن است که مرد بزرگی را از دست داده ایم که مادر روزگار به ندرت چنان مردی می‎زاید.

آیت الله منتظری یک مرجع دینی نمونه و درخشان بود که دو شاخص بسیار ممتاز و برجسته داشت . او در سراسر عمر بابرکت خود غم کرامت و شرافت انسان ها را خورد و در هیچ مقطعی از زندگی اش از مبارزه و مخالفت با ظلم و استبداد و احیای حقوق انسانها باز نایستاد. شاخص دوم وی آن بود که با شجاعت علمی و شهامت عملی کم نظیر در آراء فقهی سیاسی پیشین خود که سالهای طولانی برای آن سرمایه گذاری کرده بود تجدیدنظر کرد. او در آخرین کتاب خود "اسلام دین فطرت " نوشت : در عصر حاضر حکومت چیزی غیر از قرارداد عقلانی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نیست . در خارج از این چهارچوب هیچ انسانی بر انسان های دیگر ولایت ندارد و هر انسان از آن نظر که انسان است حقوق بشریت دارد.

سیره آیت الله منتظری به دین و مرجعیت دینی اسلامی در عصر حاضر محتوا و معنائی قابل احترام بخشید. موج گسترده اندوه و حسرت که از فقدان این مرجع دینی مظلوم به صورت غیرقابل انکار، بر جان ملت ایران نشسته ، نشان می‎دهد که او در همه مراحل سرنوشت ساز زندگانی اجتماعی و سیاسی اش از عهده امتحانات الهی و خدمت به خلق سرفراز بیرون آمده است . اینک مرگ او مایه عبرت و تنبه اقران و معاصران گردیده است . آنان ببینند که مردی از زمره آنان چون دین به دنیا نفروخت چگونه محبوب خدا و محبوب دلها گشت و چه سان نام او در تاریخ مسلمانان جاودانه گردید.

رحمت فراوان خداوند بر او باد که عاش سعیدا و مات سعیدا.