مقالات شخصیت‌های علمی حقوقی و سیاسی

مقالات شخصیت‌های علمی، حقوقی و سیاسی

"سوگنامه ای برای پدر حقوق بشر ایران" از : سرکار خانم شیرین عبادی ‏

"ولایت بر قبور و ادب تسلیت" از : حجةالاسلام والمسلمین محسن کدیور‏

"‏مرجع متواضع" از : حجةالاسلام والمسلمین محمدتقی فاضل میبدی

"‏آبروی مرجعیت" از : حجةالاسلام والمسلمین هادی قابل

‏"حجت مسلمانی ما" از : حجةالاسلام والمسلمین حسن یوسفی اشکوری

‏"غمخوار کرامت انسان" از : دکتر محمد مجتهد شبستری

"‏در سوگ سنگربان حقوق مخالفین" از : مهندس عبدالعلی بازرگان ‏

"‏فقیه فقه الحکومة" از : دکتر نجفقلی حبیبی

"‏نگاه بدیع به فقه" از " حجةالاسلام والمسلمین رسول منتجب نیا

"‏و در نماز عشق چه خواندی ؟" از : سید عطاء الله مهاجرانی

"‏گفتم اگر شهید مطهری بود" از : آقای علی مطهری

"‏لحظه ای نیاسوده" از : حجةالاسلام والمسلمین محسن رهامی

"فقیه متفاوت" از : حجةالاسلام والمسلمین محمدصادق کاملان

"‏روایتی از شام غریبان آیت الله منتظری" از : مهندس محمود حجتی

‏"در رثاء منتظری ، مردی که استقلال و آزادی و حقوق انسان را برگزید" از : آقای ابوالحسن بنی

‏"هر لحظه عظیم تر می‎نمود؟" از : آقای تقی رحمانی‏

‏"طالقانی و منتظری ، آنها دو تن بودند" از : آقای مسعود بهنود

‏"مورخان و آیت الله منتظری تاریخ ساز" از : آقای اکبر گنجی‏

"‏آن که صعود کرد و آن که سقوط کرد; آن که رها شد و آن که گرفتار" از : آقای اکبر گنجی

"‏آیت الله منتظری ، مرجع تقلید هم به لقاءالله رفت" از : حجةالاسلام سید محمدعلی ابطحی

"‏آن را که جای نیست همه شهر جای اوست ..." از : سرکار خانم جمیله کدیور‏

"‏اصولگرای تمام" از : آقای ماشاء الله شمس الواعظین

"‏تأثیر غیبت آیت الله العظمی منتظری بر جنبش اعتراضی ایرانیان" از : آقای فرج سرکوهی

"‏پیام خامنه ای در مرگ منتظری ، [ . . . ]" از : آقای فرج سرکوهی

‏"میراث فقهی و سیاسی آیت الله منتظری" از : آقای مجید محمدی

"اولین فقیه - شهروند" از : دکتر حمید دباشی

"‏عالمی کم نظیر"‏ از : دکتر جلال جلالی زاده

‏"برای آنکه بودنش برکت بود و رفتنش عبرت" از : سید امیر خرم

مقاله ای از : مادر آقای لطفی و جمعی از مادران خاوران