اعطای تندیس "تلاشگر حقوق بشر" به آیت الله العظمی منتظری

دانلود
اعطای تندیس "تلاشگر حقوق بشر" به آیت الله العظمی منتظری از سوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران (19/9/1388)