تشییع پیکر مطهر فقیه عالیقدر (30/9/1388)

دانلود
قسمتی کوتاه از مراسم تشییع پیکر مطهر فقیه عالیقدر آیت الله العظمی منتظری (30/9/1388)