درس 5 : (9/9/1388)

دانلود
درس هایی از نهج البلاغه (شرح کلمات قصار) : درس 5 : (9/9/1388)