تقاضا از خانم نرگس محمدی برای پایان دادن به اعتصاب غذا


به نام خداوند جان آفرین

سرکار خانم نرگس محمدی

پس از عرض سلام و با آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برای شما؛

طولانی شدن اعتصاب غذای جنابعالی موجب نگرانی شدید دوستان، خانواده و همفکران شما گردیده است؛ از آنجا که حاکمیت خشن موجود، مسلّم ترین حقوق انسانی شما یعنی حق مادر بودن را نادیده می گیرد، چنانچه ادامۀ اعتصاب غذای جنابعالی منجر به خطری جدّی برای شما گردد، ملت مظلوم ایران یک حامی دلسوز و ایثارگر را از دست می دهد.

لذا اینجانب از شما تقاضای اکید دارم که با پایان دادن به اعتصاب غذای خود موجب آرامش خاطر خانواده مظلومتان و ناکامی قدرت پرستان گردید. جنبش آزادیخواه و دموکراسی طلب مردم ایران به افرادی فهیم، فداکار و آزاداندیش همچون جنابعالی نیازمند است. مجدداً از شما تقاضامندم که به اعتصاب غذای خود پایان دهید.

بیت آیت الله العظمی منتظری(ره)

احمد منتظری

23 تیر ماه 1395