پیام حجة الاسلام والمسلمین احمد منتظری درباره پدیده حصر بدون محاکمه


بسم الله الرحمن الرحيم

با سلام و تحيت، پيرو كسالت جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى كروبى و جناب آقاى مهندس موسوى ضمن تماس با فرزندان آن عزيزان احوالپرسى كردم.

با كمال تاسف پديده حصر بدون محاكمه در كشور ايران مرسوم شده و ضربه جدى به اعتقاد مردم و حيثيت نظام جمهورى اسلامى وارد نموده است.

اگر جرمى اتفاق افتاده است بايد در دادگاه صالحه بررسى گردد و براى متهم حق دفاع محفوظ باشد.

وارد كردن اتهام به يک شخص و محكوم كردن او و اعمال مجازات بدون حق دفاع در شأن حكومتى با نام جمهورى اسلامى نيست.

مردم از اعمال رهبران خود الگو می گيرند و چه بسا همين رفتار و قضاوت يكطرفه آنان موجب شود تا هر كس رفتار ديگرى را قبول ندارد او را مجرم بداند و مجازات نمايد.

اميدوارم هرچه زودتر اين سه بزرگوار كه از سرمايه هاى اين كشور هستند آزاد گردند. والسلام.

احمد منتظری

۵ مرداد ماه ١٣٩۶