بیانیه بیت آیت الله العظمی منتظری درباره جلسه دادرسی مورخ ٢٨ مهر ماه ۱۳٩٥


بسمه تعالی

به دنبال انتشار فایل صوتی آیت الله العظمی منتظری در خصوص اعدامهای تابستان ۱۳۶۷، جلسه دادرسی حجة الاسلام والمسلمين احمد منتظری در مورخ ٩٥/٧/٢٨ در محل شعبه ٥ دادگاه ویژه روحانیت قم به ریاست قاضی حجة الاسلام رضایی، به صورت غیر علنی و بدون حضور وكيل مدافع و هیئت منصفه برگزار شد.

این جلسه که از ساعت ٩ صبح آغاز شده بود، در ساعت ١ بعدازظهر به پایان رسید.

در این جلسه کیفرخواست صادره توسط شعبه ٤ بازپرسی، توسط حجة الاسلام انصاری زاده نماینده دادستان مبنی بر تقاضای محکومیت ایشان به جرم "اقدام عليه امنيت ملی" به استناد مواد ٤٩٨ و ٥٠١ و ٥٠٥ قانون مجازات اسلامی قرائت شد؛ و سپس ایشان ضمن رد اتهامات فوق، بر اساس لایحه تنظیمی، به دفاع از خود پرداخت.

بر حسب درخواست مسئولين مربوطه قرار شده است كه محتويات جلسه تا اعلام رأی دادگاه منتشر نشود.

بيت آيت الله العظمی منتظری(ره)

٢٨ مهر ماه ۱۳٩٥