‏گزارش دیدار دو تن از مراجع عظام تقلید با آیت الله العظمى منتظرى ‏


بسمه تعالى

طى روزهاى گذشته دو تن از مراجع عظام تقلید، حضرت آیت الله العظمى موسوى اردبیلى و حضرت آیت الله العظمى شبیرى زنجانى با آیت الله العظمى منتظرى دیدار کردند.

در این دیدار که در دهکده خاوه ار توابع شهر قم (محل سکونت تابستانى آیت الله العظمى منتظرى ) صورت گرفت ، فقهاى ثلاث پیرامون مسائل فقهى و سیاسى روز تبادل نظر کردند.

همچنین در این دیدار آیت الله العظمى منتظرى به خاطر حادثه ای که براى آیت الله العظمى شبیرى زنجانى پیش آمده و منجر به مصدومیت معظم له از ناحیه پا شده ، از خداوند طلب شفاى عاجل و کامل نمودند.

دفتر آیت الله العظمى منتظرى

1388/5/5