‏تکذیبیه دفتر آیت الله العظمى منتظرى در مورد خبر مندرج در سایت تابناک ‏


بسمه تعالى

تکذیبیه دفتر آیت الله العظمى منتظرى در مورد خبر مندرج در سایت تابناک

مسئول محترم سایت تابناک دامت توفیقاته

پس از سلام ، بدین وسیله خبر مربوط به اظهارنظر حضرت آیت الله منتظرى در مورد جناب آقاى خاتمى رئیس جمهور سابق ، که در سایت مذکور با کد 22249 مورخ 87/7/29 آمده است تکذیب مى‎گردد.

بسیار موجب تعجب و تأسف است که امروزه با وسایل ارتباطى که به آسانى در دسترس بوده و با توجه به اینکه دیدارها و اظهارات معظم له در سایت ایشان موجود مى‎باشد این خبر خلاف واقع را انتشار داده اید. چنین نسبت هاى بدون مدرک و ناروایى جز تنزل شأن خبرى و عدم مقبولیت در برابر افکار عمومى براى شما ثمره اى ندارد.

لطفا این تکذیبیه را در اولین فرصت در آن سایت درج فرمایید.

با تشکر

دفتر آیت الله العظمى منتظرى

1387/7/30