پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر احمد صدر حاج سید جوادی