اطلاعیه بیت آیت الله العظمی منتظری در سومین سالگرد رحلت معظم له