گزارش تهاجم نیروهای لباس شخصی به دفتر آیت الله العظمی منتظری، و پلمب دفتر


باسمه تعالی

 روز یکشنبه 23/3/1389 نیروهای مهاجم به دفاتر آیات عظام منتظری(ره) و صانعی (دامت برکاته) حمله نمودند.

 این تهاجم که از ساعت 16 به بهانه حضور حجةالاسلام مهدی کروبی در قم آغاز شده بود تا پاسی از شب با شکستن شیشه های دفاتر آنان و سر دادن شعار ادامه داشت، در نهایت به تسخیر دفاتر و تخریب اموال آنها در ساعت 4 بامداد روز دوشنبه اول ماه رجب منجر شد. مهاجمین از هیچ گونه اهانتی دریغ نکردند.

 لازم به ذکر است این تهاجمات در پی احضارها و تهدیدهای مکرر اینجانب احمد منتظری توسط اداره اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت قم مبنی بر بستن دفتر آیت الله العظمی منتظری (ره) و ندادن شهریه ایشان به طلاب صورت گرفت.

 نکته جالب در این میان حضور و سکوت نیروهای انتظامی و گارد ویژه و هماهنگی کامل بین آنها و نیروهای لباس شخصی بود. در طی این حمله کلیه اموال دفتر تخریب و عکس های معظم له پاره و مورد اهانت قرار گرفت.

 شیشه ها، صندلی ها، و حتی تلویزیون دفتر را شکسته اند، پرده ها را کنده اند و با آویزان شدن از پنکه های سقفی و لگد کردن جاروبرقی آنها را خراب کرده اند.

 به دنبال این تهاجمات، در صبح  روز دوشنبه 24/3/1389 حدود 15 نفر از نیروهای اطلاعات با حکم دادگاه ویژه روحانیت در محل دفتر آیت الله العظمی منتظری (ره)  حضور یافته و نسبت به بازرسی و توقیف اموال تخریب شده و پلمب دفتر اقدام نمودند و به این شکل قلم تایید بر تمام اعمال خرابکارانه نیروهای مهاجم کشیدند. این در حالی است که از نیروهای امنیتی انتظار می رفت نیروهای خودسر را کنترل نمایند و امنیت را به منطقه برگردانند. اما متاسفانه حتی یکی از اوباش دستگیر نشدند.

احمد منتظری

1389/3/24