گزارشی از احضار حجةالاسلام احمد منتظری به دادسرای ویژه روحانیت


باسمه تعالی

اینجانب احمد منتظری در تاریخ 8/3/89 به دعوت دادسرای ویژه روحانیت قم در ساعت 9 صبح در آن دادسرا حاضر شدم و چون در آن جلسه تهمت هایی به اینجانب زده شد لازم دیدم موارد را شفاف بیان نمایم تا جواب تهمت‌های مشابه آن نیز باشد.

 دادیار شعبه 4 جناب حجة الاسلام آقای انصاری و بازپرس آن دادسرا جناب آقای قاضوی در جلسه‌ای نسبتاً دوستانه مسئله تعطیلی دفتر آیت الله العظمی منتظری را مطرح کردند که با مخالفت جدی اینجانب روبرو شدند. همانطور که در دو جلسه قبل در اداره اطلاعات قم مطرح شده بود و اینجانب جواب داده بودم که طبق هیچ قانونی ادامه کار دفتر منع نشده ‌است و من به هیچوجه این ننگ را نمی‌پذیرم که دفتر مرحوم پدرم را تعطیل نمایم.

 پس از اتمام مذاکرات نامه‌ای توسط دادیار شعبه 4، جناب حجة الاسلام انصاری، تهیه شد و پس از مشاوره با دیگر قسمت‌ها تایپ گردید و به اینجانب ابلاغ گردید که با کمال تأسف و تعجب مضمون آن این بود که: "حجة‌الاسلام احمد‌منتظری تاکنون دو بار در تاریخ 5/12/88 و 6/2/89 در اداره اطلاعات قم حاضر شده است و علیرغم تعهد خود مبنی بر تعطیلی دفتر مرحوم آیت الله منتظری، همچنین به کارهای خلاف شرع و قانون خود ادامه می دهد و به اخذ وجوهات شرعیه و پرداخت شهریه ادامه می‌دهد و در روز 8/3/89 مجدداً به او ابلاغ شد که باید دفتر را تعطیل نماید."

 اینجانب در جواب نوشتم :"بسمه تعالی اینجانب تاکنون تعهدی مبنی بر تعطیلی دفتر نداده‌ام و هیچگاه در این دفتر کارهای خلاف شرع و قانون انجام نداده‌ایم و نسبت دادن اینگونه امور به اینجانب اتهامی نارواست و اکنون هم هیچ تعهدی مبنی بر تعطیلی دفتر نمی‌دهم."

 لازم به ذکر است که چون به فتوای مراجع معظم تقلید دامت برکاتهم بقا بر تقلید میت اعلم یا واجب است یا جایز، تعداد زیادی از مقلدین مرحوم آیت الله العظمی منتظری بر تقلید از ایشان باقی هستند و دفتر ایشان لازم است جوابگوی مراجعات آنان باشد. علاوه بر آن بزودی کتابخانه بزرگ ایشان بنابر سفارش آن مرحوم، در اختیار مراجعین قرار خواهد گرفت و مراجعه به دفتر بیشتر جنبه فرهنگی خواهد داشت و جلوگیری از ادامه کار آن به هیچوجه در جمهوری اسلامی پسندیده نیست.

 در پایان چون در دادسرای ویژه روحانیت به اینجانب تهمت زدند که بدون اجازه وجوهات شرعیه را دریافت می‌نمایم، تصویر تعداد 5 عدد از اجازات مراجع معظم تقلید دامت برکاتهم را در اختیار مردم عزیز قرار می‌دهم تا از تهمت‌های مشابه جلوگیری شود:

 1- اجازه حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

 2- اجازه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

 3- اجازه حضرت آیت الله العظمی یوسف صانعی

 4- اجازه حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی

 5- اجازه حضرت آیت الله العظمی اسد الله بیات زنجانی

 همچنین اجازات شفاهی از طرف حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی و حضرت آیت الله العظمی سیستانی دامت‌برکاتهما نیز توسط حضرت آیت الله سید اصغر ناظم زاده به اینجانب ابلاغ گردیده است.

احمد منتظری

 1389/3/8