نگهبانان قانون اساسی


بسم الله الرحمن الرحیم

حضور محترم فقها و حقوقدانان شورای نگهبان

پس از سلام؛ بسیار واضح و مبرهن است که شما باید نگهبان "قانون اساسی" باشید؛ قانون اساسی که بالاترین سند حقوقی یک ملت است و حراست از حقوق شهروندان و محدوده دخالت حاکمیت در اداره کشور را مشخص می‌کند.

در اصل ۵۶ می‌خوانیم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است؛ هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».

حضرات آقایان! آیا حقی را که خدا به مردم داده است شما می‌توانید به هر دلیلی از آنان پس بگیرید؟

در اصل ٩٩ می‌خوانیم: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد».

آیت الله منتظری که ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده داشت بارها به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتراض کرد و آن را "نقض غرض" نامید.

در کتاب دیدگاههای ایشان (ج ١، ص ٣٨١) آمده است: «انگیزه تصویب این اصل خاطره سوء دخالت‌های ناروای رژیم سابق در انتخابات و تبدیل آن به یک نحو انتصابات بود... این اصل تصویب شد تا اینکه شورای نگهبان جلوی این دخالت‌های ناروا را بگیرد نه اینکه خودِ شورای نگهبان در بین کاندیداها افراد خاصی را انتخاب نماید و مردم مجبور باشند به خصوص آنان رأی بدهند... این عمل آقایان یک نحو قیمومیت بر ملت و اهانت به آنان تلقی می‌شود».

حضرات آقایان! قانون اساسی که شما وظیفه دارید نگهبان آن باشید با رأی مستقیم مردم مشروعیت پیدا کرد و شما از همین مردم حقوق دریافت می‌کنید که نگهبان آن باشید؛ حال شایسته نیست که ولی‌نعمت خود را قاصر و سفیه تلقی نمایید و به جای آنان تصمیم بگیرید.

بدعت نظارت استصوابی که در دهه دوم حیات جمهوری اسلامی گذاشته شد و تنگ‌تر کردن دایره آن در انتخابات ۱۴۰۰ سنت سیئه‌ای است که مشمول روایت نبوی مشهور می‌گردد که فرمود: «من سنّ سنة سیئة فله وزرها و وزر کلّ من عمل بها الی یوم القیامة».

انتظار می‌رود هرچه زودتر از این راه غلط و ظلم بزرگ برگردید تا انتخاباتی آزاد مطابق قانون اساسی و در شأن مردم فهیم ایران برگزار گردد. والسلام.

بیت آیت‌الله العظمی منتظری

احمد منتظری

۱۴۰۰/۳/۶ -