‏گزارش دفتر آيت الله العظمى منتظرى پس از حصر (7)


‏بسمه تعالى ‏

‏در ادامه ديدارهاى فقيه عاليقدر، طى روزهاى گذشته آيت الله شيخ نعمت الله صالحى نجف آبادى ،‏ ‏مهندس محمود حجتى (وزير جهاد كشاورزى ) و دكتر مصطفى معين (وزير علوم و تحقيقات و فن آورى ) با‏ ‏آيت الله منتظرى ديدار و تبادل نظر كردند.

‏ ‏همچنين ايشان در ديدار با آقايان اسماعيل زاده ، جعفرى ، كيان ارثى و لقمانيان (نمايندگان محترم لنجان ،‏ ‏ساوه ، فريدن و همدان در مجلس شوراى اسلامى ) جايگاه مجلس را در حمايت از حقوق مصرح ملت در قانون‏ ‏اساسى داراى اهميت دانسته و بر پايدارى مجلس در برابر قانون شكنى ها و نهادهاى غيرقانونى تأكيد نمودند.

‏ ‏معظم له رأى مردم به آقاى خاتمى در دوم خرداد سال 1376 را نفى بى قانونى ها و اقدامات خودسرانه ‏ ‏گذشته ارزيابى و فرمودند: متأسفانه اميد مردم به اصلاحات وعده داده شده به واسطه برخى محافظه كاريها به‏ ‏يأس و نااميدى تبديل شده است در حالى كه بايد در انجام وعده هاى داده شده استقامت كرد، همان گونه كه‏ ‏خداوند به پيامبراكرم (ص) می فرماید: (فاستقم كما امرت و من تاب معك ) كه هم خود پيامبر(ص ) و هم‏ ‏اصحاب و ياران پيامبر بايد در راه حق استقامت كرده و بردبارى پيشه كنند.

‏ ‏دكتر ابراهيم يزدى ، دكتر محققى و مهندس ابوالفضل بازرگان نيز با آيت الله منتظرى ديدار و گفتگو داشتند.‏ ‏همچنين در ديدارى كه دكتر حبيب الله پيمان به همراه خانم مرضيه مرتاضى لنگرودى داشتند دكتر پيمان ضمن‏ ‏اظهار نگرانى از چشم دوختن بعضى نخبگان و نسل جوان به آن سوى مرزها به واسطه نااميدى از اصلاحات ‏ ‏داخل ، خواستار آن شد كه با توجه به اقبال نسل جوان به مبانى دينى با نگرش جديد و مدرن آن ، تمهيداتى‏ ‏انديشيده شود تا به سوالات و شبهات نسل جوان ، با نگرش نوين به انديشه هاى دينى پاسخ داده شود.

‏ ‏‏ در ديدارى جداگانه آقايان مهندس عزت الله سحابى ، محمد بسته نگار، دكتر ملكى، تقى رحمانى ، دكتر‏ ‏رضا رئيس طوسى ، هدى صابر، دكتر رفيعى ، مهندس بنى اسدى ، كيوان صميمى و رضا عليجانى به همراه‏ ‏خانواده هاى خود با آيت الله منتظرى ديدار و گفتگو داشتند.

‏ ‏در رابطه با سوالات مكرر در مورد زمان شروع درس فقه حضرت آيت الله العظمى منتظرى ، به اطلاع می رسد كه محل تدريس ايشان (حسينيه شهدا) هنوز تحويل داده نشده است . البته بنا بر گفته مسوولين مربوطه‏ ‏اميد است كه پس از تعميرات لازم تحويل داده شود.

‏دفتر حضرت آيت الله العظمى منتظرى ‏

‏‏1381/12/17‏‏