‏گزارش دفتر آيت الله العظمى منتظرى پس از حصر (2)


بسمه تعالى ‏

‏آقاى مهندس طهايى استاندار قم و آقاى حقيقى معاونت سياسى - امنيتى استاندارى و آقاى محمودى فر فرماندار‏ ‏شهرستان قم با آيت الله العظمى منتظرى ديدار و گفتگو كردند.

‏ ‏معظم له ضمن خوشامدگويى و تشكر، با اشاره به برخى از آموزه هاى دينى مبنى بر اعتبارى بودن و بى ارزش بودن‏ ‏مناصب دنيوى فرمودند:

‏ ‏پذيرفتن مسووليت كه همراه با گرفتارى نيز هست مستلزم خدمت خالصانه به مردم است و تا زمانى كه پستى يا‏ ‏مقامى بر دوش انسان سنگينى می کند بايد مقاوم بود و مسووليت را به طور كامل انجام داد كه اين نزد خدا ارزش است و‏ ‏اجر دارد.

‏ ‏ايشان با اشاره به وضعيت مادى نامناسب برخى اقشار جامعه افزودند:

‏ ‏بايستى به وضعيت افراد ضعيف و فقير رسيدگى شده و براى جلوگيرى از مهاجرت بى رويه از روستاها راهكارهاى‏ ‏عملى ارائه گردد كه انجام امور عام المنفعه در اين راستا تا اندازه ای می تواند كارساز باشد. ايشان در پايان ضمن دعاى خير‏ ‏براى آقايان خدمت به خلق را از بالاترين عبادات دانسته و يادآور شدند كه :

‏‏عبادت بجز خدمت خلق نيست به تسبيح و سجاده و دلق نيست ‏

‏و اضافه كردند البته تسبيح و سجاده مراتبى از عبوديت است ولى نبايد برخى مستحبات مانع انجام خدمت به مردم‏ ‏شوند و با خدمت به خلق می توان به كارها رنگ عبادت زد.

‏ ‏لازم به ذكر است ديدارهاى عمومى آيت الله العظمى منتظرى با اقشار مختلف مردم كه از نقاط مختلف كشور براى‏ ‏ديدار با ايشان به قم آمده اند ادامه دارد كه گزارش آن در اطلاعيه هاى بعدى ارسال خواهد شد.

‏دفتر حضرت آيت الله العظمى منتظرى ‏

‏‏1381/11/14‏‏