‏گزارش دفتر آيت الله العظمى منتظرى پس از حصر (1)


بسمه تعالى‏

‏آيت الله العظمى منتظرى پس از 5 سال و 2 ماه و 12 روز حصر و بازداشت در منزل مسكونى خود كه در پى‏ ‏ايراد سخنرانى 23 آبان سال 1376 (13 رجب ) ايجاد شده بود، در تاريخ ‏1381/11/10‏ در ساعت 5/1‏ ‏بامداد با برداشته شدن كيوسك آهنى كه در جلوى درب ورودى منزل ايشان قرار داده بودند رسما آزاد‏ ‏گرديدند.

‏ ‏معظم له در سحرگاه همان روز به حرم حضرت معصومه (س ) مشرف شده و پس از زيارت و حضور بر مزار‏ ‏بزرگان ، علما و شهداى مدفون در حرم مطهر و همچنين فرزند شهيدش محمد منتظرى به منزل بازگشتند.

‏ ‏از همان ساعات اوليه صبح ديدارهاى ايشان با علما، مراجع ، اقشار مختلف مردم و خبرنگاران و نمايندگان‏ ‏رسانه ها آغاز شد.

‏ ‏آيات عظام و علماى اعلام آقايان موسوى اردبيلى ، صانعى ، شبيرى زنجانى ، محقق داماد، گرامى ، خلخالى ،‏ ‏صادقى تهرانى ، فيض گيلانى ، بيات ، موسوى تبريزى و بيت مرحوم آيت الله وحيدى و جمع كثيرى از فضلاء و‏ ‏محققين حوزه علميه با ايشان ديدار و گفتگو كردند.

‏ ‏بجز شخصيتهاى حوزوى ، نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى آقايان دكتر محمدرضا خاتمى‏ ‏(نايب رئيس مجلس )، محسن ميردامادى (رئيس كميسيون امنيت ملى )، انصارى راد (رئيس كميسيون اصل‏ ‏نود مجلس )، آقايان اسماعيلى مقدم ، تاجرنيا، طاهرى ، احمدى ، موسوى خوئينى ، جلالى زاده ، پيران ، لقمانيان‏ ‏و خانم حقيقت جو با ايشان ملاقات داشته و به تبادل نظر پرداختند.

‏ ‏همچنين دكتر هادى (معاون وزير خارجه )، سراج الدين موسوى (سفير ايران در پاكستان )، آقاى عبدالله‏ ‏نورى و محسن كديور، صالح آبادى (معاون وزير تعاون )، خانم اعظم طالقانى به اتفاق ديگر اعضاى بيت‏ ‏مرحوم آيت الله طالقانى هم با ايشان ديدار و گفتگو نمودند.

‏ ‏ديدار آيت الله طاهرى اصفهانى همراه با شور و شعفى وصف ناپذير و در حضور جمعيت انبوهى برگزار‏ ‏گرديد. در اين ديدار آيت الله طاهرى اظهار داشت : "با وجود كسالت شديد ديگر هجران برايم غير قابل تحمل‏ ‏بود".

‏ ‏همچنين گروههاى سياسى مختلف خصوصا دانشجويان و اعضاى شوراى دفتر تحكيم وحدت با‏ ‏آيت الله منتظرى ديدار كردند.

‏ ‏طى چند روز گذشته خبرنگاران بسيارى از خبرگزارى ها و روزنامه هاى كثيرالانتشار جهان با حضور در‏ ‏بيت معظم له به انعكاس اخبار مربوط به ملاقاتها و سخنرانى هاى ايشان پرداختند. خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا،‏ ‏الجزيره ، رويتر، آسوشيتدپرس ، ابوظبى ، آلمان ، تركيه ، گاردين ، فاينشنال تايمز، نيوزويك ، نيويورك تايمز و ...‏ ‏از جمله اين رسانه هاى گروهى اند.

‏ ‏آيت الله منتظرى در جواب سوال خبرنگاران مبنى بر اينكه با توجه به تحولات اخير در كشور، جنابعالى چه‏ ‏توصيه اى براى حاكميت داريد فرمودند:

‏ ‏"بايد ديد شعارها و اهداف اوليه انقلاب چه بوده است . شعار اول انقلاب : استقلال ، آزادى ،‏ ‏جمهورى اسلامى بود كه استقلال يعنى اينكه ديگران براى ما تصميم نگيرند و ما خود سرنوشتمان را بدست‏ ‏گيريم و آزادى هم يعنى اينكه مردم و حتى اقليت ها آزاد باشند تا در سرنوشت خويش تصميم گيرنده باشند.

‏ ‏ايشان آزادى را آزادى تمام اقشار مردم دانسته و اين كه آزادى تنها مخصوص طيف و قشر خاصى باشد را‏ ‏كاملا مردود شمردند.

‏ ‏آيت الله منتظرى وجود برخى انحصارطلبى ها را مخالف اصول اوليه انقلاب دانستند و اصلاحات را عمل‏ ‏به همان شعارهاى اوليه انقلاب ارزيابى كردند.

‏ ‏معظم له ضمن رد نظارت استصوابى با اشاره به اين كه اينجانب خود در خبرگان اول حضور داشتم ضمن‏ ‏بيان هدف اوليه تشكيل شوراى نگهبان فرمودند: "اگر بناست جمهورى اسلامى واقعى برقرار باشد بايد‏ ‏دخالتهاى بى مورد برطرف گردد چرا كه وجود نظارت استصوابى در حقيقت به اين معنا است كه انتخابات‏ ‏كاناليزه و طى دو مرحله انجام شود و اين خلاف جمهوريت نظام است ".

‏ ‏ايشان همچنين در ديدار با نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ضمن انتقاد از برخى ارگانهاى غيرقانونى كه‏ ‏در قانون اساسى نامى از آنها برده نشده است فرمودند كه نمايندگان امين مردم هستند و بودجه بيت المال كه از آن‏ ‏مردم است نبايد براى چنين نهادهايى كه مربوط به شرايط و وضعيت دوران اول انقلاب بوده است مصرف‏ ‏شود.

‏ ‏آيت الله منتظرى طى ديدار با خانواده مرحوم آيت الله طالقانى ضمن يادآورى خاطرات آن مرحوم و تأكيد‏ ‏بر دلسوزى وافر ايشان براى مردم ، ضمن اشاره به اهميت شوراها به عنوان پايه و مبنا براى تحقق‏ ‏جمهورى اسلامى و مردم سالارى ، بر حضور مردم در انتخابات شوراهاى اسلامى تأكيد كردند.

‏ ‏ايشان فرمودند: "مردم نبايد از دخالت در سرنوشت خود مأيوس شوند مخصوصا آن كه نظارت استصوابى‏ ‏هم در اين انتخابات وجود ندارد، البته من بارها گفته ام نظارت شوراى نگهبان به اين معنى بود كه دولت و‏ ‏مجريان انتخابات نبايد حق كسى را ضايع كرده و با اعمال نفوذ، حق حاكميت مردم را پايمال نمايند; نه اينكه‏ ‏برخى خود و ديگر همفكرانشان را خودى و بقيه مردم كه اكثريت را دارند غيرخودى محسوب كرده و با اعمال‏ ‏حاكميت انحصارگرايانه ، آزادى هاى مشروع و قانونى را سلب نمايند".

‏ ‏در ديدارهاى معظم له با اقشار مختلف مردم در طى روزهاى گذشته ايشان ضمن تشكر از اظهار محبت‏ ‏مردم ، از ايشان خواستند كه نسبت به احكام و معارف دينى خويش آگاه شده و به واسطه عملكرد بد برخى از‏ ‏روحانيون از دين و اسلام فاصله نگيرند. ايشان ضمن تأكيد بر آزادى تمامى انسانها و مسلمين جهان ، بخصوص‏ ‏براى آزادى مسلمانان گرفتار فلسطين ، كشمير و چچن دعا كردند.

‏دفتر حضرت آيت الله العظمى منتظرى ‏

‏‏1381/11/13‏‏

‏اخبار و گزارشات ديگر مربوط به رفع حصر آيت الله منتظرى در اطلاعيه هاى بعدى به اطلاع خواهد‏ ‏رسيد.