‏توضيحات دفتر آيت الله العظمي منتظري پيرامون برنامه پخش شده «مستند روح الله»

توضيحات دفتر آيت الله العظمي منتظري پيرامون برنامه پخش شده «مستند روح الله»

‏از سيماي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ‏86/3/13‏‏


‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏

‏با توجه به پرسش هاي مكرر مؤمنين و علاقه مندان درباره مطالب مطرح شده در برنامه اي به نام "مستند‏ ‏روح الله" كه از شبكه سوم سيماي جمهوري اسلامي به مناسبت سالگرد ارتحال رهبر كبير انقلاب (ره ) پخش شد، به‏ ‏اطلاع می رساند كه : پس از بازبيني و دقت در فيلم پخش شده ، موارد خلاف واقع و قابل خدشه زير در آن مشاهده‏ ‏شده است :

‏ ‏

‏ ‏الف - در اين برنامه آمده است :

‏ ‏"انتخاب ايشان (آيت الله العظمي منتظري ) قانوني نبوده چون در قانون اساسي انتخاب قائم مقام رهبري‏ ‏نداشتيم ".

‏ ‏مطلب فوق ساليان متمادي است كه توسط عده اي از طرق مختلفي مطرح می گردد؛ در اين باره بايد گفت :

‏ ‏اولا - انتخاب آيت الله العظمي منتظري براي رهبري آينده انقلاب ، با يك مصوبه مجلس خبرگان نبوده است تا‏ ‏گفته شود قانوني بوده يا نبوده ! بلكه امري كاملا مردمي و خودجوش و منبعث از اقبال قاطبه ملت ايران بوده است . و‏ ‏خبرگان ايشان را انتخاب نكردند، بلكه علاقه و خواست مردم را اعلام و تأييد نمودند. اين حقيقت علاوه بر اين كه در‏ ‏رسانه هاي آن زمان و اسناد انقلاب اسلامي مشهود است ، مورد تصريح مجلس خبرگان رهبري در ماده واحده مربوطه‏ ‏در سال 1364 قرار گرفته است .

‏ ‏و ثانيا - در اعلام رسمي آيت الله منتظري به عنوان رهبري آتي انقلاب توسط مجلس خبرگان رهبري نيز هيچ‏ ‏نشاني از عنوان "قائم مقام رهبري " مشاهده نمي شود. بلكه خبرگان رهبري براساس اصل 107 قانون اساسي معظم له‏ ‏را كه از سوي مردم متعين بوده است اعلام ، و بر انتخاب آنان گواهي دادند.

‏ ‏در اصل 107 ضمن تصريح به اين كه پس از امام خميني تعيين رهبري به عهده خبرگان است ، آمده است :

‏ ‏"هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و‏ ‏رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر و رهبر انقلاب آيت الله العظمي خميني چنين‏ ‏شده است ، اين رهبر ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را به عهده دارد. در غير اين صورت خبرگان منتخب‏ ‏مردم در باره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري را دارند بررسي و مشورت می کنند. هرگاه يك مرجع را داراي‏ ‏برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي می نمایند".

‏در اجلاسيه سوم خبرگان در سال 1364 طي چندماه بحث و بررسي و تشكيل كميسيون براي شناخت مصداق‏ ‏اصل فوق ، با توجه به تعيين و انتخاب آيت الله منتظري از طرف اكثريت قاطع مردم از سويي ، و ارجاعات فقهي و‏ ‏سياسي - مديريتي امام خميني (ره ) به معظم له از سوي ديگر، اين ماده واحده در خبرگان به تصويب رسيد:

‏ ‏"ماده واحده : حضرت آيت الله منتظري دامت بركاته در حال حاضر‏ ‏مصداق منحصر به فرد قسمت اول در اصل 107 قانون اساسي است و مورد‏ ‏پذيرش اكثريت قاطع مردم براي رهبري آينده می باشد و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می داند".

‏بنابراين ادعاي اين كه آيت الله منتظري برخلاف قانون به قائم مقامي‏ ‏رهبري انتخاب شدند از اساس مورد خدشه است ; چون خبرگان ضمن‏ ‏اذعان به وجود شرايط رهبري در معظم له ايشان را مورد پذيرش اكثريت‏ ‏قاطع مردم دانسته و بر آن صحه گذاشته اند. در حقيقت تصويب ماده واحده‏ ‏از سوي خبرگان ابتكار جديدي نيست ، بلكه تأكيد بر همان چيزي است كه‏ ‏مردم بدان اعتقاد داشتند.

‏ ‏همچنين ادعاي اينكه اين انتخاب غيرشرعي يا غيرقانوني بوده‏ ‏علاوه بر اينكه توهين به اعضاي خبرگان وقت و مسئولان فعلي نظام است - كه‏ ‏آن روزها خود از مبتكران طرح اين موضوع در مجلس خبرگان بودند - توهين‏ ‏به حضرت امام خميني (ره ) نيز به شمار می آید؛ زيرا ايشان با اينكه از‏ ‏مذاكرات چند ماهه خبرگان اطلاع كافي داشتند از آن جلوگيري نكردند;‏ ‏بلكه براساس برخي اظهارات ، رضايت خود را نسبت به آن ابراز كردند; در‏ ‏حالي كه اگر مخالف بودند حداقل بايستي براي امر به اين مهمي مخالفت‏ ‏خويش را اعلام می کردند. هنگامي اين رضايت از سوي رهبر فقيد انقلاب‏ ‏بيشتر احساس می شود كه پس از تصويب اين ماده واحده برخي از شئون‏ ‏حكومتي و مديريتي ولي فقيه و حاكم از سوي امام خميني (ره ) به آيت الله‏ ‏العظمي منتظري واگذار گرديد.

‏ ‏در اينجا مناسب است به سخنان يكي از اعضاي برجسته مجلس‏ ‏خبرگان وقت كه از سران عالي و فعلي نظام است توجه كنيم :

‏ ‏"اصل 107 به ما نمي گويد كه شما بمانيد تا رهبر قبلي دنيا را از وجود‏ ‏شريف خودش خالي بكند بعدش بياييد به فكر رهبر بعدي باشيد، كجا چنين‏ ‏چيزي را اصل 107 به ما می گوید. اصل 107 در انتخاب رهبر می گوید آقا شما رهبر‏ ‏معين كنيد; خوب اين كار يك مقدمات عقلايي دارد، مشخص است كه ما اگر‏ ‏بخواهيم آن كار را بكنيم بايد اين كار را انجام بدهيم (...) اين را من يكي از‏ ‏مهم ترين كارهايي می دانم كه در تاريخ انقلاب ما دارد انجام می گیرد." (مشروح‏ ‏مذاكرات خبرگان ، اجلاسيه سوم ، ص 554 - 553).

‏ ‏

‏ ‏ب - در فيلم پخش شده تلويحا عامل جنايات وهابيون در عربستان و‏ ‏كشتار بيش از چهارصد حاجي بي پناه در سال 1366 به اقدامات سيدمهدي‏ ‏هاشمي در خارج كشور - يعني فعاليت نهضت هاي آزادي بخش - نسبت داده‏ ‏شده است .

‏ ‏گذشته از اينكه چنين ادعاي بي ربطي اولين بار است كه مطرح می شود - آن هم توسط گزارشگري كه بيرون از مرزهاي ايران به تهيه گزارش‏ ‏از تاريخ معاصر ايران روي آورده است - داراي يك اشكال اساسي است و‏ ‏آن اينكه با اين تحليل ارائه شده در فيلم ، پليس عربستان كه اقدام به كشتار‏ ‏حاجيان بي پناه در حرم امن الهي كرده تبرئه و خود ايراني ها مسئول اين‏ ‏كشتار شناخته شده اند. اگر چنين تحليلي مطابق واقعيت بود ديگر معنا‏ ‏نداشت از سوي مسئولان نظام در گذشته و حال ، دولت عربستان مسئول‏ ‏اين كشتار شناخته شود و هنوز موضعگيري امام خميني (ره ) را فراموش‏ ‏نكرده ايم كه : "اگر از آمريكا و اسرائيل هم بگذريم از حجاز نخواهيم‏ گذشت".

یادآوری می شود سيدمهدي هاشمي و همكاران او در سال 1365‏ ‏بازداشت و هنگام كشتار حاجيان در سال 1366 در زندان به سر می بردند.

‏ج - در فيلم مذكور آمده است :

‏ ‏"آيت الله منتظري پس از دستگيري سيدمهدي هاشمي از خود‏ ‏عكس العمل نشان داده از جمله درس خود و ملاقاتها را تعطيل كردند".

‏ ‏چنين مطلبي خلاف واقع است ; در اين باره آيت الله منتظري می گویند:

"پس از بازداشت سيدمهدي هاشمي و بازداشت هاي وسيعي كه نسبت‏ ‏به آقايان طلاب و دوستان صورت گرفت خانواده هاي آنان معترضانه و‏ ‏متوقعانه به خانه من هجوم آوردند، و من براي خلاصي از اين مخمصه موقتا‏ ‏ملاقاتهاي خود را به طور كلي قطع كردم - البته درس خود را تعطيل نكردم -‏ ‏ولي آقايان تعطيلي ملاقاتها را حمل بر اعتراض و مخالفت با امام و نظر ايشان‏ ‏كردند و گفتند آنچه خواستند، و حتي گفتند درس خود را به عنوان اعتراض به‏ ‏امام تعطيل كرده است ! در صورتي كه فقط تعطيل ملاقاتها بود و آن هم براي‏ ‏فرار از توقعات خانواده هاي بازداشت شدگان ". (خاطرات ، ج 1، ص 608).

‏ ‏

‏ ‏د - در فيلم ادعا شده است :

‏ ‏"پس از دستگيري سيدمهدي هاشمي ، آقاي سيدهادي هاشمي داماد‏ ‏آيت الله منتظري و رئيس دفتر ايشان براي رهايي برادرش و متهم كردن ديگران‏ ‏اطلاعاتي مبني بر مذاكرات سري نزديكان آقاي هاشمي رفسنجاني با برخي‏ ‏مقامات آمريكايي درباره خريد اسلحه در اختيار بي بي سي و راديو مونت‏ ‏كارلو و الشراع قرار داده است ".

‏ ‏اين مطلب كه همراه با تصوير مجعول از حجة الاسلام والمسلمين‏ ‏سيدهادي هاشمي پخش شده است ، غيرواقعي و كذب محض است و‏ ‏كارگردان با كمال بي خبري از واقعيت ها و تاريخ ، چنين ادعاهايي را مطرح‏ ‏كرده كه متأسفانه از سيماي جمهوري اسلامي هم پخش شده است . لازم به‏ ‏ذكر است در طول حوادث پيش آمده از سال 64 تا به حال جناب آقاي‏ ‏سيدهادي هاشمي سه بار مورد بازداشت و بازجويي هاي ممتد و گسترده‏ ‏قرار گرفته كه تا به حال چنين اتهامي از سوي مقامات امنيتي و قضايي به‏ ‏ايشان متوجه نشده و براي اولين بار است كه توسط يك كارگردان خارجي‏ ‏وابسته به حزب الله لبنان مطرح می گردد! علاوه بر اين ، ماجراي سفر مك‏ ‏فارلين به ايران و مذاكرات سري آنان با برخي مقامات ايران ، و ارتباط افشاي‏ ‏آن با دستگيري سيدمهدي هاشمي ، خود حديث مفصلي است كه در جاي‏ ‏خود بيان شده است .

‏ ‏

‏ ‏ه - در برنامه مذكور ادعا شده است :

‏ ‏"پس از دستگيري سيدمهدي هاشمي موضع گيري هاي آيت الله منتظري‏ ‏در سطح قائم مقامي رهبري نبود كه مناسبت با رهبري آينده نظام داشته‏ ‏باشد."

‏ ‏متأسفانه گوينده اين سخنان كه خود زماني از شاگردان آيت الله‏ ‏منتظري بوده و خود از كم و كيف قضايا اطلاع دارد، درپي آن است كه به‏ ‏مخاطب القاء نمايد پس از دستگيري و اعدام سيدمهدي هاشمي ، آيت الله‏ ‏منتظري به همين بهانه با نظام به مخالفت پرداختند، حال آنكه سير مواضع‏ ‏ايشان پس از آن ماجرا مشخص می کند كه اين گونه نبوده است ; نگاهي به‏ ‏مواضع معظم له پس از آن حادثه ، اين واقعيت را بيشتر روشن می کند؛ از‏ ‏جمله : "پيام معظم له به مردم ايران براي شركت در راهپيمايي عظيم و تجديد‏ ‏بيعت با امام خميني (ره ) در روز عيد غديرخم و به دنبال پذيرش قطعنامه 598‏ ‏از سوي امام (ره )، نامه ايشان به امام خميني براي برنامه ريزي دقيق جهت‏ ‏مبارزه اصولي با آمريكا، جلوگيري از برخي اعدام هاي بي رويه در زندانها،‏ ‏ادامه حمايت هاي مادي و معنوي از رزمندگان اسلام به دنبال توصيه امام (ره )،‏ ‏تأكيد بر لزوم بازگشت به اصول و شعارهاي اوليه انقلاب ، نامه به امام‏ ‏خميني (ره ) و ابراز نگراني از تصميم به بازنگري در قانون اساسي و... ". (به‏ ‏خاطرات معظم له ، ج 2 از ص 1241 - 1137 مراجعه شود.)

‏ ‏لازم به تذكر است بخشي از ارجاعات امام خميني (ره ) به آيت الله‏ ‏العظمي منتظري نيز در همين مقطع تاريخي بوده است .

‏ ‏

‏ ‏و - در فيلم ادعا شده است :

‏ ‏"پس از عمليات مرصاد نسبت به منافقين برخورد جدي تري صورت‏ ‏گرفت ، يك نامه اي نوشته بودند به حضرت امام و متأسفانه اين نامه به جاي‏ ‏اينكه به حضرت امام منتقل شود از جمله راديوي لندن ، بي بي سي ، چپ و‏ ‏راست و دشمن از آن سوء استفاده كردند، اين جا امام با قاطعيت برخورد‏ ‏كردند و آقاي منتظري را از قائم مقامي نظام عزل كردند".

‏ ‏گوينده خواسته يا ناخواسته در پي آن است كه نامه آيت الله منتظري‏ ‏درباره اعدام ها را نسبت به جنايتكاراني قلمداد كند كه در اسلام آباد غرب با‏ ‏حمايت نيروهاي عراقي وارد كشور شده و عده اي از شهروندان را به‏ ‏شهادت رساندند. حال آنكه واقعيت چيز ديگري است ، و آن اينكه : پس از‏ ‏جنايات مجاهدين خلق در غرب كشور حكمي صادر شد كه به موجب آن‏ ‏آنهايي كه از قبل در زندان بوده و سر موضع مانده اند، اعدام می شدند. به اين‏ ‏معنا كه بخشي از مجاهدين - منافقين - در اسلام آباد غرب آدم كشي كردند و‏ ‏در عوض افرادي كه در زندانها هستند و قبلا محكوم شده و در حال سپري‏ ‏كردن محكوميت خويش اند، اعدام شوند.

‏ ‏آيت الله منتظري پس از مشاهده متن اين حكم - كه توسط برخي‏ ‏قضات مورد اطمينان به ايشان رسيد - نامه اي در تاريخ ‏67/5/9‏ نوشته اند كه‏ ‏تنها به دفتر حضرت امام (ره ) و شوراي عالي قضايي ارسال گرديد.

‏ ‏اين نامه حدود هشت ماه بعد توسط راديو بي بي سي قرائت شد و‏ ‏برخي از سياسيون در تهران آن را دست به دست می گرداندند، اما اينكه از‏ ‏كداميك از مراكز به خارج درز كرده است مشخص نيست و نمي توان كسي را‏ ‏بدون دليل و سند محكم متهم كرد. البته اين مطلب غير قابل انكار وجود‏ ‏دارد كه با توجه به مخالفت رئيس وقت دفتر آيت الله منتظري و برخي ديگر‏ ‏از نگارش اين نامه و همچنين اطلاع آنها از اينكه ارسال اين نامه قطعا موجب‏ ‏عكس العمل از سوي حضرت امام (ره ) خواهد شد و دلايل ديگر، نمي توان‏ ‏ادعا كرد كه اين نامه از سوي بيت و دفتر آيت الله منتظري افشا شده است . و‏ ‏اين احتمال به نظر می رسد افرادي در اين جا براي تيره كردن رابطه امام با‏ ‏فقيه عاليقدر نسبت به انتشار اين نامه اقدام كردند تا به اميال سياسي خود‏ ‏دست يابند. و انتشار اين نامه از سوي راديو بي بي سي هم چند ساعت قبل از‏ ‏حوادث فروردين 68 و براي زمينه سازي آن اقدامات صورت پذيرفته‏ ‏است .(براي اطلاع كافي از ماجراي نامه مذكور به خاطرات معظم له ، ج 1، ص 646 - 623 مراجعه‏ ‏كنيد.)

‏ ‏

‏ ‏ز - در فيلم مذكور قسمتي از سخنراني امام خميني (ره ) به نمايش‏ ‏گذاشته می شود و به گونه ای به مخاطب القاء می شود كه اين سخنراني ارتباط‏ ‏ويژه زماني و محتوايي با بركناري آيت الله منتظري در سال 1368 دارد.

‏ ‏با بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد كه اين سخنراني هيچ ربطي‏ ‏به مباحث قائم مقامي رهبري و حوادث سال 68 ندارد، زيرا اين سخنراني‏ ‏در تاريخ 23 / 12/ 1365 مصادف با 13 رجب 1407 در حضور جمعي از‏ ‏مسئولان نظام و مقامات كشوري و لشگري ايراد شده و بيش از دو سال با‏ ‏حوادث فروردين 68 فاصله دارد. گذشته از اينكه سخنراني پخش شده از‏ ‏سيما از سه قسمت مجزا تشكيل شده است كه قسمت اول آن در سخنراني‏ ‏23 اسفند 65 وجود ندارد و بين قسمت دوم و سوم آن هم 31 سطر حذف‏ ‏شده است . بنابراين با شگرد حذف صدر، ذيل و مونتاژ، سازنده اين فيلم‏ ‏درصدد القاي اين مطلب به مخاطب است كه سخنان امام (ره ) در رابطه با‏ ‏بركناري آيت الله العظمي منتظري است . (به صحيفه امام ، ج 20، ص 226 - 225 مراجعه‏ ‏كنيد.)

‏ ‏در پايان مسئولان محترم صدا و سيما را به سخناني از مرحوم امام‏ ‏درباره اهميت نقش صدا و سيما توجه می دهیم:

‏ ‏"اين يك دستگاهي است كه در خدمتگزاري می تواند بهترين دستگاهها‏ ‏باشد و در خيانت می تواند بالاترين خيانت را بكند(...) اگر اين اصلاح شود‏ ‏يك كشور را می تواند اصلاح كند و اگر خداي نخواسته انحراف در اين باشد‏ ‏يك كشور را می تواند منحرف كند.(...) دستگاهي كه تمام قوايي كه در ايران‏ ‏هست در او نظر دارند و در او نماينده دارند. اين دستگاه نبايد اين طور باشد كه‏ ‏هركس هرچه دلش می خواهد در آنجا بگويد، افراد غير مسئول يك وقت واقع‏ ‏بشوند آنجا مصاحبه بكنند، در مصاحباتشان يك وقت مسائل اعوجاجي‏ ‏باشد. يك جمله ممكن است كه شما را به وضعي مبتلا كند كه نتوانيد يك سال‏ ‏جبرانش كنيد". (صحيفه امام ، ج 16، ص 119 - 118).

‏ ‏والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

‏دفتر آيت الله العظمي منتظري

احمد منتظري ‏

‏هفتم تيرماه 1386