گزارش دیدار آیت الله العظمی صانعی با آیت الله العظمی منتظری

 
گزارش دیدار آیت الله العظمى صانعى با آیت الله العظمى منتظرى


بسمه تعالى
 صبح امروز آیت الله العظمى صانعى با آیت الله العظمى منتظرى دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار پس از ذکر خاطرات از سالهاى قبل از پیروزى انقلاب اسلامى و رهبرى هاى امام خمینى (ره )، از وضعیت پیش آمده براى کشور و بحران پس از انتخابات ابراز نگرانى شد، و از ادامه بازداشت افراد بى گناه که بعضا از مسئولین رده بالاى نظام جمهورى اسلامى بودند ابراز تأسف کردند; و در پایان براى آزادى زندانیان بى گناه و نجات کشور از بحران دعا نمودند.

دفتر آیت الله العظمى منتظرى
1388/6/13