‏اطلاعيه چند نفر از علاقه مندان آيت الله العظمى منتظرى

اطلاعيه چند نفر از علاقه مندان آيت الله العظمى منتظرى كه در بيانيه "فتنه خاموش " به امضاى "دفتر سياسى جامعه مدرسين " مورد اتهام قرار گرفته بودند.‏ 

‏بسمه تعالى ‏

(و لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مسئولا) "اسراء - 36"‏

‏حضرات محترم جامعه مدرسين (دامت توفيقاتهم )

‏ ‏پس از سلام

‏ ‏چندى پيش تحليل گونه اى با عنوان "فتنه خاموش " به امضاى "دفتر سياسى جامعه مدرسين " در يكى از سايت هاى‏ ‏اينترنت مشاهده شد. از آن جا كه اين بيانيه آكنده از مطالب موهن ، گفته هاى پريشان و تهمت و افترا به اشخاص بود، در‏ ‏باور كسى نمى گنجيد كه اصحاب علم و فضيلت و تقوا اينگونه سخن گفته باشند و در اين ارتباط با برخى از افراد‏ ‏صاحب نام جامعه مدرسين زبان به گلايه و شكوه گشوديم . آقايان ابراز بى اطلاعى كردند و اظهار داشتند كه ما چند سالى‏ ‏است در جلسات جامعه شركت نمى كنيم و نوشتن اين نوع بيانيه و اينگونه مواضع احتمالا كار برخى افراد جديدالورود‏ ‏است .

‏ ‏در بيانيه فوق بر تشديد حصر مرجعى مسلم و يكى از شاخص ترين چهره هاى بنيانگذاران جامعه مدرسين‏ ‏آيت الله العظمى منتظرى تأكيد شده است ، با اينكه بسيارى از چهره هاى شناخته شده جامعه مدرسين خود تصريح‏ ‏كرده اند، ادامه حصر معظم له را به صلاح اسلام و انقلاب و نظام جمهورى اسلامى نمى دانند; همانگونه كه هيچكدام از‏ ‏مراجع معظم تقليد نيز ادامه اين پديده تلخناك را روا نمى شمرند. در اين بيانيه از افرادى ، از جمله امضاكنندگان اين نامه ،‏ ‏نام برده شده كه با گرفتن مبلغى ماهيانه در پى تبليغ معظم له مى‎باشند.

‏ ‏اولا: ما به عنوان دانش پژوهان علوم اسلامى ضمن تكذيب دريافت وجه ادعا شده، شهريه آيت الله منتظرى را باعث‏ ‏ خير و بركت زندگى خود مى‎دانيم ; همانگونه كه شهريه ديگر مراجع كه از وجوهات شرعى براى اداره حوزه هاى علميه‏ ‏پرداخت مى‎شود را بر ديده منت مى‎نهيم .

‏ ‏ثانيا: ذكر اين مطالب اين شبهه را در ميان مردم القاء خواهد كرد كه عده اى در حوزه از راه پول افرادى را به كرسى‏ ‏مرجعيت مى‎نشانند و اين بزرگترين توهين به مرجعيت شيعه خواهد بود و جا دارد متوليان جلوى اين چنين القائات را‏ ‏بگيرند.

‏ ‏ثالثا: ما اگر شيفته مال و قدرت بوديم ، پيش از انقلاب اسلامى به دنبال مرجع تبعيدى حضرت امام خمينى (ره ) و امروز‏ ‏در سوداى دفاع از مرجع محصور، زجر زندان و شكنجه و محروميت را تحمل نمى كرديم .

‏وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم ‏

‏كه در طريقت ما كافرى است رنجيدن ‏

‏در پايان ما حق شكايت در يك دادگاه صالح را همچنان براى خود محفوظ مى‎دانيم و از قلم به دستان تازه وارد در‏ ‏جامعه مدرسين برادرانه مى‎خواهيم كه به هنگام موضعگيرى و صدور بيانيه به نصيحت هاى مشفقانه افراد مسن و‏ ‏باتجربه جامعه محترم مدرسين گوش فرادهند و از روى احساسات اصول اخلاقى و قداست حوزه و روحانيت و‏ ‏مرجعيت را زير پا نگذارند.

‏ ‏والسلام .

‏ ‏محمدحسن حسينى ارسنجانى - محمدجعفر سعيديان فر - محمود صلواتى - محمدتقى فاضل ميبدى - على اصغر كيميايى -‏غلامحسين نادى - سيدهادى هاشمى .

‏‏ 26/7/1381