تراژدي تاريخ نگار انقلاب (در نقد خاطرات آيت الله العظمي منتظري)‏

تراژدي تاريخ نگار انقلاب ‏

(در نقد خاطرات آيت الله العظمي منتظري )‏

‏در نامه اي به :‏