‏حمایت جمعى از اساتید حوزه و دانشگاه اصفهان از پیام آیت الله العظمی منتظری

‏حمايت جمعى از اساتيد حوزه و دانشگاه اصفهان از‏ ‏پيام آيت الله العظمي منتظري خطاب به مراجع تقليد، علماء و حوزه هاي علميه

بسم الله الرحمن الرحيم ‏

‏محضر استاد گرامى ، فقيه عاليقدر، مجاهد نستوه و مبارز خستگى ناپذير‏ ‏حضرت آيت الله العظمى منتظرى

‏ ‏پس از سلام و تبريك به مناسبت عيد سعيد فطر و در پاسخ به نداى آن‏ ‏مرجع عاليقدر و ضمن تأسف شديد از اين كه ندانسته كارى برخى و غرور‏ ‏برخى ديگر وضع كشور را چنان بحرانى كرد و نيروهاى خودسر بى قانونى را‏ ‏به حدى رسانيد كه حضرت عالى از تمامى مراجع و علماء براى برون رفت از‏ ‏اين وضع استمداد نموديد، با اين كه حصر پنج ساله خانگى و دستگيرى‏ ‏خويشان ، نزديكان و هواداران حضرت عالى در ساليان گذشته هيچ گاه شما‏ ‏را به مددخواهى وانداشت ، زيرا شايد حس مى‎نموديد آن ظلم ها تنها جنبه ‏ ‏شخصى دارد، اما اكنون احساس مى‎كنيد آنچه در اين روزها بر كشور‏ ‏مى‎گذرد ضربه به اسلام و تشيع علوى است و بايد به هر نحوى جلوى آن‏ ‏گرفته شود.

‏ ‏ما امضاءكنندگان ، ضمن ابراز همدردى با حضرت عالى ، دست تمامى‏ ‏مراجع تقليد و بزرگان دين را به گرمى فشرده و از آنان متواضعانه مى‎خواهيم‏ ‏كه به نداى يارى خواهى حضرت عالى پاسخ مثبت دهند; و توجه داشته‏ ‏باشند كه امروز نداى يارى خواهى از سوى كسى بلند است كه بيش از نيم‏ ‏قرن مبارزه با بى قانونى و ظلم را در پرونده خود دارد و از زير و بم امور آگاه‏ ‏است و در طول مبارزه از تحمل هيچ شكنجه و زندان يا تبعيدى خم به ابرو‏ ‏نياورده و حتى زمانى كه لازم شده به تمامى مناصب دنيايى پشت پا زده و بر‏ ‏مكاره دهر صبر نموده است . بنابراين اگر امروزه احساس خطر مى‎كند،‏ ‏معلوم مى‎شود كه خطر بسيار جدى است و نبايد به سادگى از كنار آن‏ ‏گذشت ; و از سوى ديگر امر به معروف و نهى از منكر، از بالاترين فريضه ها‏ ‏است .

‏ ‏علماء و بزرگان همه به ياد دارند در طول ساليان گذشته كه عقل بسيارى از‏ ‏افراد تابع احساسات شده بود و موج احساسات سراسر جامعه را فرا گرفته‏ ‏بود، ايشان اصرار داشت كه بايد تمامى كارها و مجازات ها از طريق محاكم و‏ ‏قانون انجام گيرد، و با اين كه فرزند دلبندش به دست منافقان كوردل شهيد‏ ‏شده بود اما اين مسأله نيز عقل او را حتى در مورد آنان تابع احساسات قرار‏ ‏نداد; بنابراين پاسخ به نداى چنين فردى مسلما داراى خير و صلاح است . و‏ ‏چه بسا گوش هايى كه يك صدا را نشنوند اما اگر همه با هم فرياد سر دهند آن‏ ‏گوش ها صدا را بشنوند.

‏ ‏ما معتقديم هر روزى كه در آن ، جامعه از گناه خالى باشد آن روز عيد‏ ‏مسلمانان است ، زيرا اميرالمومنين (ع ) فرمود: "كل يوم لا يعصى الله فيه فهو‏ ‏عيد" و با مجهول آوردن فعل يعصى نشان داد كه شرط عيد بودن رخت‏ ‏بستن گناه از تمامى جامعه است .

‏ ‏در خاتمه يادآور مى‎شويم آنچه كه جامعه ما را به شدت تهديد مى‎كند‏ ‏پيروى از احساسات تند و زير پا نهادن عقل و عقل گرايى است ، و امروز اين‏ ‏احساسات در برخى به قدرى شديد شده كه به خيال خود براى دفاع از‏ ‏اسلام به هر اقدامى - ولو بسيار جنايت كارانه - مى‎توان دست زد.

‏ ‏به اميد اين كه با همت تمامى علماء و مراجع يك بار براى هميشه حركتى‏ ‏صورت پذيرد كه به دنبال آن عقل بر احساسات مقدم شود، و از ايجاد شور‏ ‏به ويژه شورهاى كور در همه جا اجتناب شود، و شعور دهى جانشين آن‏ ‏گردد تا همگان چون مولاى متقيان بتوانند به قاتل خويش نيز احسان كنند.

‏ ‏ما نيز همچون حضرت عالى به اصلاح امور و دست برداشتن تمامى افراد از‏ ‏انواع گناههاى اجتماعى و فردى اميدوار هستيم . به اميد آن روز.

‏ ‏ادام الله ظلكم على رووس المسلمين .‏

‏مهر ماه 1388‏


‏احمد عابدينى - مهدى طحانى - هادى نجفى - عبدالكريم مولوى - حسين‏ ‏محمدى رهنانى - محمد نصراصفهانى - حسين نصراصفهانى - محمدعلى‏ ‏مقدس - احمد بديعى - محمدعلى مقدس دستجردى - فضل الله صلواتى -‏ ‏سيد سعيد كتابى .