‏حمایت 310 نفر از فعالان سیاسى و مدنى از فراخوان آیت الله العظمى منتظرى


بسمه تعالي

‏بيش از 300 نفر از فعالان سياسى ، اجتماعى ، فرهنگى و مدنى با انتشار‏ ‏نامه اى خطاب به ملت ايران و مراجع تقليد، از فراخوان آيت الله العظمى‏ ‏حسينعلى منتظرى براى مقابله مراجع تقليد با ظلم به شهروندان در پوشش‏ ‏و به نام دين ، و همچنين از اقدامات شجاعانه آيت الله العظمى يوسف‏ ‏صانعى حمايت كردند.

‏ ‏متن كامل اين نامه چنين است:


 ‏"مراجع و عالمان دينى در پيشگاه خدا و مردم مسئولند."

‏ ‏ملت شريف ايران

‏ ‏همگان به ياد دارند كه مراجع و عالمان دينى متعهد در سالهاى پيش از‏ ‏انقلاب همواره مرجع و پناهگاه مردم در برابر دولت ها و عملكرد نادرست‏ ‏دولتمردان بودند و به لحاظ مالى به حكومت وابستگى نداشتند. اما در‏ ‏سالهاى پس از انقلاب ، جمعى از آنان خواسته يا ناخواسته ، منصب‏ ‏حكومتى يافته و يا به حكومت وابسته شده اند. بدين ترتيب ، افزون بر اين كه‏ ‏تمامى كارهاى دولت به نام همه روحانيون تمام شده و مى‎شود، دولتمردان‏ ‏و حاكمان از اين اهرم براى فشار آوردن به روحانيان در راستاى پيشبرد‏ ‏مقاصدشان ، بهره مى‎گيرند.

‏ ‏امروزه اما، وقايع و فجايعى در حق آحاد ملت رخ داده است كه در صورت‏ ‏سكوت بزرگان دينى ، اين رخدادهاى تكان دهنده نه تنها در پيشگاه مردم ،‏ ‏بلكه در پيشگاه حق نيز به نام آنان نوشته مى‎شود; و همچنين باعث بدنامى‏ ‏دين مبين اسلام كه اين اعمال با استناد و اتكاء به آن يا شبيه سازى هاى‏ ‏نادرست و ناچسب به بخش هايى از تاريخ صدر اسلام صورت مى‎گيرد‏ ‏خواهد شد; و همچنين حق آزادى بيان و استقلال آنان را كه از ويژگى هاى‏ ‏روحانيت شيعه است از آنان سلب خواهد كرد.

‏ ‏بر همين اساس بوده است كه آيت الله العظمى منتظرى ، به خاطر احساس‏ ‏وظيفه دينى و ملى ، در پيام اخيرشان به مراجع تقليد، عالمان دين و‏ ‏حوزه هاى علميه ، ضمن بدعت خواندن رفتارهاى حاكمان پس از انتخابات‏ ‏دوره دهم رياست جمهورى و ابراز تأسف از ستم هايى كه بر شهروندان به نام‏ ‏دين مى‎رود، از آنان خواسته اند كه در برابر ظلم ها، بدعت ها و كارهاى‏ ‏خلافى كه به نام دين صورت مى‎گيرد، سكوت نكنند و در راستاى فريضه‏ ‏بسيار مهم امر به معروف و نهى از منكر براى جلوگيرى از انحرافات و اصلاح‏ ‏امور جامعه ، كه مورد انتظار مردم است ، اقدامات شايسته و فورى انجام‏ ‏دهند.

‏ ‏ما امضاء كنندگان اين بيانيه ، ضمن حمايت از اقدامات مسئولانه و شجاعانه‏ ‏آيت الله منتظرى و آيت الله صانعى ، در شرايط خطير كنونى ، از ساير مراجع‏ ‏عظام و علماى دين انتظار داريم آنان نيز به اين فريضه دينى مجدانه عمل‏ ‏كنند. با اين اميد كه به خواست خداوند موثر افتد و نام نيكى از آنان در دفتر‏ ‏الهى و خاطره ملت ايران ثبت شود.

‏ ‏6 مهر ماه 1388

 ‏حميد آصفى ، محمد آزادى ، سامر آقايى ، احمد آدينه وند، محمد ابراهيم‏ ‏زاده ، عباس ابوذرى ، هادى احتظاظى ، حميد احرارى ، طاهر احمدزاده ،‏ ‏حسن احمدى ، محسن احمدى ، امين احمديان ، عبدالمجيد الهامى ،‏ ‏مصطفى اخلاقى ، ميلاد اسدى ، حسن اسدى زيدآبادى ، بهرام اسماعيل‏ ‏بيگى ، رشيد اسماعيلى ، سيد كوزاد اسماعيلى ، مرتضى اشفاق ، حسن‏ ‏افتخار اردبيلى ، جلال اقتدارى ، امير اقتنايى ، اعظم اكبرزاده ، زهرا اكبرزاده ،‏ ‏على رضا اكبرزادگان ، على اكرمى ، پروين امامى ، محمود امير احمدى ،‏ ‏مهدى امينى زاده ، حجت انصارى ، حسين انصارى راد، على انجم روز، حامد‏ ‏ايرانشاهى ، كمال الدين بازرگانى ، پروين بختيارنژاد، اكبر بديع زادگان ،‏ ‏رحمت الله برهانى ، ابوالفضل بازرگان ، عبدالعلى بازرگان ، فرشته بازرگان ،‏ ‏محمدنويد بازرگان ، مختار باطولى ، ايرج باقرزاده ، ناصر بهبهانى ، پوريا‏ ‏براتيان ، محمد بذرپور، محمد بسته نگار، مهدى بسته نگار، محمدحسين‏ ‏بنى اسدى ، عماد بهاور، حميد بهشتى ، بهزادى ، محمد بهفروزى ، مهرداد‏ ‏بزرگ ، نجات بهرامى ، آرش بهمنى ، صفا بيطرف ، مسعود پدرام ، محمد‏ ‏پوررضايى ، عباس پوراظهرى ، رضا پويان ، حبيب الله پيمان ، مجيد پيمان ،‏ ‏عبدالرضا تاجيك ، عباس تاج الدينى ، مصطفى تنها، غلامعباس توسلى ،‏ ‏محمد توسلى ، محمدرضا توسلى ، مجيد تولائى ، مجيد جابرى ، على‏ ‏جمالى ، رضا حاجى ، بهمن حافظى ، طه حجازى ، جلال الدين حجتى ،‏ ‏حميد حديثى ، على حديثى ، حسين حريرى ، آيدين حسنلو، مهدى‏ ‏حسين نژاد، بهزاد حق پناه ، جمشيد حقگو، ابوالفضل حكيمى ، عبدالكريم‏ ‏حكيمى ، مجيد حكيمى ، محمدرضا حمسى ، محمد حيدرى ، فخرالدين‏ ‏حيدريان ، مقدم حيدرى زاده ، جعفر خائف ، رضا خجسته رحيمى ، ابراهيم‏ ‏خدادادى ، امير خرم ، مصطفى خسروى ، حسين خطيبى ، محمد خطيبى ،‏ ‏ابراهيم خوش سيرت سليمى ، اسماعيل خوش محمدى ، هوشنگ‏ ‏خيرانديش ، محمدعلى دادخواه ، رسول دادمهر، محمد داديزاده ، محمد‏ ‏مهدى دانشيان ، محمود دل آسايى ، عباس دهقان نژاد، مصيب دوانى ،‏ ‏ابراهيم دينوى ، امير خسرو دليرنانى ، محمدصادق ربانى ، تقى رحمانى ،‏ ‏محمدجواد رجائيان ، عليرضا رجايى ، محمدصادق رسولى ، احد رضائى ،‏ ‏اصغر رضائى ، بهمن رضاخانى ، سعيد رضوى فقيه ، حسين رفيعى ، مهدى‏ ‏رهنما، فرزانه روستائى ، محمدجواد روح ، رضا رئيس طوسى ، جمال زره‏ ‏ساز، على زرين ، محمدابراهيم زمانى ، پرويز زندى نيا، عليرضا ساريخانى ،‏ ‏نسرين ستوده ، عزت الله سحابى ، فريدون سحابى ، هاله سحابى ، محمد‏ ‏سرچمى ، محمود سعيدزاده ، بيوك سعيدى ، عبدالفتاح سلطانى ، مرتضى‏ ‏سلطانيه ، على سياسى راد، محمدعلى سيدنژاد، سيد محمدعلى‏ ‏سيف زاده ، سلمان سيما، مرتضى سيميارى ، محمود بصير شاددل ، ابراهيم‏ ‏شاكرى ، على شاملو محمودى ، حسين شاه حسينى ، الله وردى شمبورى ،‏ ‏احمد شهامت دار، صابر شيخلو، آمنه شيرافكن ، عطاء اله شيرازى ، هدى‏ ‏صابر، محمد صاحب محمدى ، محمد صادقى ، هاشم صباغيان ، احمد‏ ‏صدر حاج سيدجوادى ، رضا صدر، سميرا صدرى ، مهدى صراف ، فضل الله‏ ‏صلواتى ، حميدرضا صمدى ، مظفر صفرى ، سعيد صاحب محمدى ، جليل‏ ‏ضرابى ، على اشرف ضرغامى ، فريدون ضرغامى ، اعظم طالقانى ، حسام‏ ‏طالقانى ، طاهره طالقانى ، نرگس طالقانى ، اكبر طاهرى ، رئوف طاهرى ، محمد‏ ‏طاهرى ،امير طيرانى ، مهدى عربشاهى ، روئين عطوفت ، باقر علائى ، على‏ ‏علوى ، محمدباقر علوى ، محمدحسن عليپور، رضا عليجانى ، على عليزاده‏ ‏نائينى ، محمد جعفر عمادى ، محمود عمرانى ، سيد جعفر عباس زادگان ،‏ ‏هما عابدى ، شيرين عبادى ، محمد حسين غفارزاده ، على اصغر غروى ،‏ ‏عليرضا غروى ، ماجد غروى ، مسيح غروى ، سعيد غفارزاده ، على غفرانى ،‏ ‏فريده غيرت ، مصطفى فاضلى ، رضا فانى ، باقر فتحعلى بيگى ، ارسلان‏ ‏فلاح ، مقصود فراستخواه ، مهدى فخر پويان فخرآيى ، غفار فرزدى ، حسن‏ ‏فرح آبادى ، فاطمه فرهنگ خواه ، حسن فريد اعلم ، فرزاد قاسمى ، سعيد‏ ‏قاسمى نژاد، عباس قائم الصباحى ، محمد قائم مقامى ، خسرو قشقايى ،‏ ‏ماهرو قشقايى ،مهدى قلى زاده اقدم ، عبدالمجيد قندى زاده ، نظام الدين‏ ‏قهارى ، مصطفى قهرمانى ، حجت الله قياسى ، رحمان كارگشا، اسدالله‏ ‏كارشناس ، اميرحسين كاظمى ، مرتضى كاظميان ، هادى كحال زاده ، محسن‏ ‏كديور، خسرو كردپور، مسعود كردپور، كاوه قاسمى كرمانشاهى ، على كرمى ،‏ ‏فريدون كشكولى ، پروين كهزادى ، بهناز كيانى ، بيژن گل افرا، فاطمه گوارايى ،‏ ‏مسعود لدنى ، حسين لقمانيان ، احسان مالكى پور، محمدتقى متقى ، حسين‏ ‏مجاهد، محسن محققى ، نرگس محمدى ، نوشين محمدى ، محمد محمدى‏ ‏اردهالى ، سيد على محمودى ، حسين مدنى ، سعيد مدنى ، ماشاءالله‏ ‏مديحى ، فريد مرجائى ، احمد مدادى ، مصطفى مسكين ، رضا مسموعى ،‏ ‏ليلا مصطفوى ، عباس مصلحى ، محمدجواد مظفر، مهدى معتمدى مهر،‏ ‏احمد معصومى ، ضياء مصباح ، ياسر معصومى ، بدرالسادات مفيدى ،‏ ‏مرتضى مقدم ، على مقيمى ، كاظم ملكى ، على مليحى ، مهدى ممكن ، قدرت‏ ‏منصورى ، حسام منصورى ، خسرو منصوريان ، كيوان مهرگان ، كامران‏ ‏مولايى ، عليرضا موسوى ، سيدرضا موسوى سعادتلو، على اكبر موسوى‏ ‏خوئينى ، اتابك موسوى نسب ، على مومنى ، محمود مومنى ، بيژن موميوند،‏ ‏امير ميرخانى ،على مينايى ، احمد ميرزايى ، وحيد ميرزاده ، مرضيه مرتاضى‏ ‏لنگروى ، حسن نراقى ، مجتبى نجفى ، جعفر نقمى ، محمود نكوروح ، امير‏ ‏نكوفر، محمدتقى نكوفر، مهدى نوربخش ، فخرالسادات نوربخش ، منوچهر‏ ‏نوربخش ، حسين نورى زاده ، سعيد نعيمى ، امين نظرى ، احمد هادوى ،‏ ‏هادى هادى زاده يزدى ، محمد هاشمى ، ناصر هاشمى ، فريد هاشمى ، بهاره‏ ‏هدايت ، خليل هراتى ، مراد همتى ، عليرضا هندى ، احسان هوشمند، رسول‏ ‏ورپايى ، صديقه وسمقى ، رحيم ياورى ، على فريد يحيايى ، ابراهيم يزدى ،‏ ‏حسن يوسفى اشكورى ، حسن يوسفيان آرانى ، مير محمود يگانلى .