گذری بر سخنان استاد شهید محمد منتظری

متن پیام امام خمینى به آیت الله العظمى منتظرى

به مناسبت شهادت حجةالاسلام والمسلمین محمد منتظرى

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجةالاسلام والمسلمین آقاى منتظرى دامت برکاته

گرچه تمام شهیدان انقلاب و شهیدان عزیز و معظم یکشنبه شب از برادران ما و شما بودند و ملت قدرشناس براى آنان به سوک نشستند و دشمنان اسلام در شهادت آنان شاد و اسلام عزیز سرافرازاست، لکن از فرزند عزیز شما شناختى دارم که باید به شما با تربیت چنین فرزندى تبریک بگویم. او از وقتى که خود را شناخت و در جامعه وارد شد ارزشهاى اسلامى را نیز شناخت و با تعهد و انگیزه حساب شده وارد میدان مبارزه علیه ستمگران گردید. او با دید وسیعى که داشت سعى در گسترش مکتب و پرورش اشخاص فداکار مى نمود. محمد شما و ما خود را وقف هدف و براى پیشبرد آن سراز پا نمى شناخت. شما فرزندى فداکار و متعهد و هدفدار تسلیم جامعه کردید و تقدیم خداوند متعال. او فرزند اسلام و قرآن بود، او در زجرها و شکنجه ها و از آن بدتر شکنجه هاى روحى از قبل بدخواهان عمرى به سر برد. او به جوار خداوند متعال شتافت و با دوستان و برادران خود راه حق را طى کرد. خدایش رحمت کند و با موالیانش محشور فرماید. از خداوند متعال براى جنابعالى و بازماندگان آن فرزند برومند اسلام صبر و اجر خواهانم.

والسلام علیکم و رحمة الله

روح الله الموسوى الخمینى

***
با توأم باد سحر

با توأم باد صبا

با تو اى باد خروشنده طوفان آسا

اى خروش همه عمر

با تو مى گویم من

قصه غصه این سوگ بزرگ

شرح این غصه سوگ

با چه کس باید گفت؟

با کدامین دل شیرنده شیر

شرح این قصه جانسوز تواند گفتن

خزر از غصه بخشکید و کویر

آن چنان گریه کنان، گریه آلود

آسمان نیز خدا مى داند

که چه سان بغض کنان مى غرید

ببر اى باد صبا

ببر اى باد سحر

این پیامى که شهیدان دادند

که ز هر قطره این خون که فرو افکندند

لاله ها مىروید

و زمین پرلاله

و شود تازه تر از تازه درختى که محمد بنشاند

گذری بر سخنان استاد شهید محمد منتظرى


"مى گویند انقلاب فرزندان خودش را مى خورد، وقتى یک جا انقلاب مى شود بعد به جاى این که ضدانقلابیون از بین بروند انقلابیون خنثى مى شوند و از بین مى روند. این انقلاب نیست که فرزندان خودش را مى خورد، جاسوسان و فرصت طلبان لباس عوض کرده که شعارهاى افراطى به نفع انقلاب مى دهند، اینها هستند که توده ها را فریب مى دهند و فرزندان انقلاب را مى خورند."

"نیروهاى طاغوتى و اهل شرّ و شیطانهاى انسى، انسانها را شناسایى مى کنند، خوبان ملل را یا نابود مى سازند و یا به انواع مشکلات مبتلا مى سازند تا از اهداف اصولى و حق طلبانه بازداشته شوند و دراین رابطه از هیچ اتهام، ناجوانمردى، تزویر و دروغ باک ندارند."

"در همه کشورهایى که انقلاب شده است یک عده از فرصت طلبان و منافقین و جاسوسان وابسته، لباس همان مکتبى را که مى خواهد حاکم شود و همان انقلابى را که مى خواهد پیروز شود، مى پوشند و موقعیتهایى کسب مى کنند و مى گویند: هیس، هیس. این هیس، هیس به ضرر انقلابیون است. چون ضد انقلابیون که لباس انقلابیون را به تن کرده اند در زیر سایه هیس، هیس و سکوت و وحدت نفاق آلود مواضع خودشان را محکم مى کنند."

"در هر انقلابى وقتى پیروزى محقق مى شود باید انقلاب اندر انقلاب شود براى مبارزه با جاسوسان و منافقین؛ و اگر این انقلاب در انقلاب تأخیر بیفتد منافقین مواضع خود را مستحکم مى کنند، خیلى شعارهاى افراطى مى دهند و به اصطلاح کاتولیکتر از پاپ مى شوند و اگر قبلاً به رهبرى اشکال مى گرفتند حال که خود در زیر سایه او به موقعیتى رسیده اند رهبرى را معصومگونه جلوه مى دهند."

"آزادى - استقلال - جمهورى اسلامى، سه واحد جداى از یکدیگر نیستند بلکه در کنار هم و با تلفیق و تأثیرپذیرى از یکدیگر در واقع حقیقت یگانه اى را شکل مى دهند. اگر یکى از این سه شعار نادیده گرفته شود، در خط غیراسلامى گام برداشته ایم."

"اى کاش امروز دکتر مصدق نخست وزیر بود چون او واقعاً ضدامپریالیست و ضد روس و ضدانگلیس بود و این بحثها هم در مورد او انحرافى است. البته او هم معصوم نبود. مرحوم کاشانى و فدائیان هم، واقعاً انقلابى بودند و کار کردند ولى خطوط آمدند ب¡