سروده‌ها و متون ادبی

سروده‌ها و متون ادبی مربوط به حیات و فوت آیت الله العظمی منتظری(ره)

"مردی که دامان شریفش ، پاکیزه تر از آسمان بود" از : سرکار خانم سیمین بهبهانی

"هزار مرتبه تعظیم بر صداقت تو" از : سرکار خانم صدیقه وسمقی

"‏آن رایت فضیلت و فیض مدام رفت" از : دکتر فضل الله صلواتی ‏

"‏مرثیه آفتاب" از : حجةالاسلام اسدالله جعفری ‏

‏"طائر سرمست زندگی" از : آقای غلامحسین خورشیدی (عارف)

"در دلم آتش نهان است که یار از دست رفت" از : حجة الاسلام رضی الله سعادتی

"‏تقدیم به بیت مرجع مظلوم و مجاهد همیشه جاویدمان" از : آقای محمد قدیری ‏

"‏نام تو در دفتر تاریخ سبز" از : شاعری که خود را معرفی نکرد.‏

"‏نیست دگر قرص قمر پیش ما"‏ از : فرزند یکی از پاسداران محافظ ایشان