به سوی افلاکیان (این تصاویر مربوط به 29 آذر ماه 1388 است)