به سوی افلاکیان (این تصاویر مربوط به ۲۹ آذر ماه ۱۳۸۸ است)