صفحه ۹۸

لحظه ای نیاسوده "محسن رهامی"

ابتدا لازم می‎دانم رحلت فقیه عالیقدر آیت الله العظمی منتظری (قدس سره) را به پیشگاه حضرت بقیة الله (عج) و مسلمانان خصوصا جامعه علمی کشور تسلیت عرض کنم. نوشتن در مورد این فقیه مجاهد از مصادیق سهل ممتنع است زیرا از یک طرف آثار علمی و سوابق مبارزاتی و شخصیت برجسته او از چنان درخشندگی برخوردار است که صدها صفحه می‎توان در ارتباط با شخصیت علمی و سیاسی و آراء و نظریات فقهی و علمی وی مطلب نوشت، اما از طرف دیگر مسائلی که پس از قضایای سال های 65 تا 68 برای ایشان پیش آمد، احتیاج به شکافتن برخی مسائل دارد که در شرایط فعلی و اوضاع حاکم فعلی درج آنها برای مطبوعات ممکن است میسر نباشد. بنابراین در این یادداشت برخی مسائلی را که جهت اطلاع خوانندگان محترم روزنامه وزین اعتماد شاید مفید باشد توضیح می‎دهم و توضیح جهات دیگر را به فرصتی مناسب واگذار می‎کنم. زندگانی آیت الله العظمی منتظری را می‎توان به چهار بخش تقسیم کرد: بخش اول مربوط به تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان و سپس قم مربوط می‎شود. آن طور که افراد مطلع در مورد این بخش توضیح می‎دهند ایشان تحصیلات مقدماتی را در نجف آباد و سپس حوزه علمیه اصفهان گذرانیده و پس از طی مدارج علمی حوزه علمیه اصفهان به قم مهاجرت کرده و از محضر استادان بزرگ قم خصوصا آیت الله العظمی بروجردی بهره فراوان برده، به

ناوبری کتاب