صفحه ۹۶

ولایت فقیه را رد کند. وی گفت اسلام احکام دارد و احکام، حکومت لازم دارد منتها ما خوب حکومت نکردیم. این گفتگو کوتاه بود، چون دیدار دست جمعی بود.

در دوران بازداشت در زندان 59 وی در برابر اتهام ارتداد که در متن کیفرخواست من از سوی بازجویان آمده بود، در پاسخ به سئوالی از سوی مادر و همسرم حتی علاوه بر سئوال خانواده من اشاره کرده بود حتی با انکار امام زمان، نمی توان حکم ارتداد را اجرا کرد.

در این دیدار وی ملی مذهبی ها را بسیار احترام گذاشت و چند بار تأکید کرد که به نام اسلام بد حکومت کردیم.

در دوران بازداشت در سال های 1382 تا 1384 وی پیگیر مدام وضعیت من و دوستانم (صابر و علیجانی) بود و بعد آزادی، هیأتی را به دیدار به خانه ما فرستاد. این ابراز لطف از سوی وی همچنان ادامه داشت. در سال های 1385 من دوبار نامه نگاری با ایشان کردم که محوریت آن نقدهایی بود که بر نظریه ولایت فقیه ایشان داشتم، که آخرین نظریات خود را در مورد ولایت فقیه که نوعی نظارت فقیه از دور بر حوزه قدرت بود، بیان کرد. در نامه نگاری سوم که امسال انجام دادم نقدهای خود را بر این نظارت مطرح کردم اما جوابی نیامد. احمدآقا گفت که ایشان گفته اند پاسخ به این سئوالات کار جوان تر هاست.

آخرین دیدار در دفتر ایشان انجام شد تا به عنوان برنده سال قبل تندیس حقوق بشر را همراه با دکتر پیمان و دکتر یزدی به ایشان تقدیم کنیم. در آخرین دقایق از ایشان خواستم که پاسخ سئوالات من را بدهند

ناوبری کتاب