صفحه ۸۹

برایش قدری نشناخت که در اخبار ساعت 14 لااقل عکس یا تصویری را از او نشان دهد یا ارتحال این مرجع عالیقدر را به مقلدانش که در تشییع او خواهند آمد و نشان خواهند داد به چه مقدارند تسلیتی بگوید !

اکنون او که از محدود و معدود شاگردان آیت الله بروجردی بود از دنیای ما رفته و به حق پیوسته است بی آنکه کسی بداند فرزند امام مرحوم حاج سید احمدآقا که آن رنج نامه را به او نوشت در اواخر عمر خود با او چه روابط صمیمانه ای برقرار کرده بود. یکی از دوستان برای من تعریف می‎کرد که وقتی برای کسب نظر از ایشان در مورد مرجع تقلید خود به دفتر امام در جماران رفته بود از ایشان شنیده بود که از آیت الله منتظری تقلید کند چون ایشان فقط آیت الله منتظری را اعلم می‎داند.

این دوست مبارز قبل از انقلاب می‎گفت در آن دیدار شاهد بوده وقتی کسی به دفتر امام تلفن زده و همین سؤال را از برادری روحانی که تلفنهای شرعی مردم را جواب می‎داده پرسیده بود و او از مرحوم حاج احمدآقا پرسید که چه جواب سؤال کننده را بدهد؟ ایشان خود شخصا گوشی تلفن را به دست گرفت و گفت از آیت الله منتظری تقلید کنید.

چند ماه پیش که با دکتر عیسی ولایی داماد مکرم آیت الله توسلی گفت و شنودی داشتم می‎گفت مرحوم حاج احمدآقا فرزند امام به خود او گفته بود در مجلس ترحیمی در قم نشسته بوده که آیت الله منتظری به آن مجلس وارد شده بودند. مرحوم حاج احمدآقا می‎گفت می‎خواستم از جا بلند شوم و به پیش ایشان بروم و دست شان را ببوسم اما با خود گفتم مردمی که آن رنج نامه مرا به ایشان خوانده اند خواهند گفت این

ناوبری کتاب