صفحه ۸۸

رسانه ملی ! بعضیها ! در خبر پنجم خود بعد از اعلام وضعیت آب و هوا و بعد از نشان دادن کشته های یمن ! بدون نشان دادن عکس یا تصویری از این مرجع که برای اسلام زحماتی کشید که بر خیلی ها ناشناخته مانده است، گفت که آیت الله منتظری در سن هشتاد و هفت سالگی از دنیا رفت. همین، بدون هیچ ذکر تسلیتی لااقل به خانواده مرجع و شهید داده ای مانند شهید محمد منتظری که امام او را در نامه ای به پدرش محمد ما و شما می‎نامید.

تا به منزل می‎رسم فرزندم علی آقا که دانشجوی مکانیک است با ناراحتی می‎گوید این چه مسلمانی است که بعضیها دارند؟ و ادامه می‎دهد بر و بچه های بسیجی دانشگاهی که او در آن تحصیل می‎کند این ضایعه را به هم تبریک می‎گفتند ! نمی دانم این برادران با شنیدن پیام تسلیت رهبری به مناسبت این ضایعه جبران ناپذیر چه خواهند کرد؟

و من که امروز با پرهیز بعضیها و الحذرهای دوستان روبرو بودم که می‎گفتند مبادا در این باره چیزی بنویسی و برای خودت و ما ! درد سر درست کنی در نوشتن این سطور شتاب زده مصمم تر شدم و بر حال ایشان گریستم که کار به کجا رسیده است که دوستانی ناصح مرا از قلم زدن درباره این مرجع عالیقدر اینگونه برحذر می‎دارند ! انا لله و انا الیه راجعون و حقیقتا جای استرجاع دارد !

دامنه مظلومیت مراجع در این نظام اسلامی تا به کجاست ؟ فقیهی بزرگ و بزرگ پرور که در جهان اسلام کمتر نظیر او یافت می‎شد از دنیا رفته است و آن وقت سیمای ملی بعضیها ! حداقل به اندازه یکی از همین هنرپیشه ها و موسیقی دانها و هنرمندهای درگذشته در این روزها

ناوبری کتاب