صفحه ۷۹

اولین فقیه - شهروند "حمید دباشی"

استفتائات دکتر محسن کدیور از محضر استاد مرحومشان آیت الله العظمی منتظری (قدس سره العزیز) به طور قطع از مهمترین و ماندگارترین اسناد تاریخ نهضت سبز مردم ایران برای نسل های آینده خواهد ماند. امروز چون ما در کوران این حرکت تاریخی هستیم شاید به اهمیت بنیادین آخرین فتاوی آیت الله منتظری آنچنان که شاید و باید واقف نباشیم. ولی در این حال برای تقویت بنیان های فکری و نظری و آرمانی این نهضت لازم است مختصر توجهی به برخی تلمیحات ضمنی این فتاوی داشته باشیم.

در بحرانی ترین مراحل شروع این حرکت عظیم اجتماعی مردم ایران برای حقوق مدنی خود، دکتر کدیور سؤالاتی دقیق و مؤثر از محضر آیت الله العظمی منتظری پرسیدند که درک آنها در استنباط ما از ماهیت این جنبش بسیار حیاتی است.

دکتر کدیور ضمن تبریک میلاد امام علی (ع) در 13 رجب 1430 قمری برابر 14 تیر 1388 خورشیدی پنج پرسش شرعی را به عنوان "پرسشهای مردم رشید و مظلوم ایران از پیشوایان دینیشان" با استاد خود آیت الله العظمی منتظری در میان گذاشتند.

در پرسش اول خود کدیور از حکم تصدی مناصب خدمات عمومی "پس از دست رفتن شرائط الزامی از قبیل عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت" پرسیده است. در پاسخ خود آیت الله

ناوبری کتاب