صفحه ۷۳

بیت شریف آیت الله العظمی منتظری بیش از نیم قرن است که فشار ظلم و ستم را تجربه می‎کند. از سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و نظام شاهنشاهی گرفته تا دو دهه اخیر پس از پیروزی انقلاب. البته تاریخ پر افتخار شیعه از صدر اسلام و پس از رحلت پیامبراکرم (ص)، در زمان ائمه اطهار (ع) و پس از آن همواره شاهد ظلم و جور حکومتها و تحت فشار بودن شیعیان و علویان بوده است. اما شگفتا که حکومتی با نام اول مظلوم عالم امیر مؤمنان علی (ع) اینگونه در حق این خانواده ظلم روا می‎دارد. به واقع نمی دانم که اینگونه اعمال چگونه قابل درک و توجیه می‎تواند باشد. از یکسو فرهنگ اسلامی ما که بنای آن بر عطوفت و محبت و مهربانی است و پیامبر آن پیامبر رحمت است و از سوی دیگر فرهنگ ملی ایرانی که سرشار از عاطفه و یتیم نوازی است کجا با این اعمال و رفتار سر سازگاری دارد و تا کی آنان که دل در گرو قرآن و اسلام و سیره ائمه اطهار دارند بایستی خون دل بخورند و نظاره گر این همه ظلم و ستم ناروا باشند.

ناوبری کتاب