صفحه ۶۹

نظام جمهوری اسلامی مشکلات در حوزه فقه حکومتی نمود پیدا کرد و ایشان با نوشتن کتاب هایی ارزشمند در این حوزه توانستند باب های جدیدی در فقه حکومتی بگشایند و با طرح آن بحث ها برای فقه حکومتی شیعه خدمات گسترده ای انجام دادند. بنابراین آیت الله منتظری از یک سو با فتاوی و نوآوری های فقهی که می‎دادند، موجب گشایش در اجرای احکام اسلامی می‎شدند و از سویی دیگر در حوزه علمیه این بحث ها را در میان فقها باز می‎کردند و در معرض تلاش های علمی آنان قرار می‎دادند و قاعدتا بعد از آن هم این بحث ها مورد توجه علما و فقها بوده و خواهد بود. همچنین دلسوزی و ابراز علاقه ایشان به نظام جمهوری اسلامی که در تمام مراحل عمرشان از پیروزی انقلاب تا پایان عمرشان ادامه داشت چنان بود که خواست آن مرحوم بر این بود که نظام جمهوری اسلامی تقویت و با اخوت اداره شود. زندگی ساده و بی تکلف آیت الله منتظری و عدم پایبندی و تقیدشان به ظواهر زندگی حکایت از تقوای فوق العاده ایشان داشت که به مقام و منصب و مسائلی از این دست دلبستگی نداشتند و آنچه برایشان مهم بود، عمل به احکام اسلام بود. به همین جهت می‎توان گفت ایشان در تمام مراحل عمرشان از زمانی که وارد فضای سیاسی شدند، هیچ گاه از امر به معروف و نهی از منکر غفلت نکردند و دائما نظر خودشان را برای اصلاح امور مطرح کردند.

ناوبری کتاب