صفحه ۶۱

را می‎توان دید. همچنین با توجه به آثار ارزشمندی که از ایشان به جا مانده سؤالات بی پاسخ بسیاری را در فقه و حوزه های مختلف پاسخ بدهند. کتاب های ایشان می‎توانند راهگشای سؤالات بی پاسخ اقشار مختلف جامعه مخصوصا جوانان باشند. به عقیده من ایشان فردی بودند که محبوبیت عام داشتند و چون برای همه حتی مخالفان خود احترام قائل بودند از احترام و محبوبیت زیادی در سطح عمومی برخوردار بودند. اگر بگوییم اهل سنت نیز همچون اهل تشیع در فقدان ایشان متأثرند بیراه نگفته ایم چرا که ایشان اولین فردی بودند که هفته وحدت را اعلام کردند و تلاش بیشماری برای نزدیک کردن شیعه و سنی و وحدت آنها انجام دادند. همان طور که دیده می‎شود منتظری محدود به شیعه و یک گروه خاص نیست.

از دست دادن ایشان صدمه بزرگی برای جهان اسلام است و مصیبت بزرگی برای ایرانیان محسوب می‎شود. معتقدم ایشان فردی بود که تا آنجا که می‎توانست از توانایی خود برای خدمت به مردم و دین در مقاطع مختلف استفاده کرد که انکار این مسأله بی عدالتی در حق خدمات ایشان به جهان اسلام است. این مرجع عالیقدر فردی صریح اللهجه بود که از گفتن حق ابایی نداشت. همچون آیت الله منتظری کم نظیر است و باید سال ها منتظر ماند تا منتظری دیگری در حوزه علمیه ظهور کند؛ کسی که بتواند در دین مخلص باشد و اعتقادات درست و عادلانه را به دیگران آموزش دهد. ایشان چراغی بود که از روشنایی وی بسیاری استفاده می‎کردند و انسانی بودند هوشیار. به عقیده من ایشان فردی بود که شریعت، حقیقت و طریقت را با هم آشتی

ناوبری کتاب