صفحه ۶۰

مردم را فدای منافع شخصی خویش نکرد. همیشه در موارد مختلف در ایام مبارزات خود و خانواده شان پیشرو بودند و این چیزی نیست که دیگران به آن آگاه نباشند چرا که اقدامات و صحبت های ایشان تأثیر بسزایی در جامعه گذاشته است. آیت الله منتظری فردی بودند که همیشه قلب شان برای انسانیت می‎تپید.

همان طور که شیعیان در اندوه و غم از دست دادن ایشان سوگوارند، افراد مسیحی و حتی لائیک ها و کسانی که پیرو هیچ دینی نیستند نیز از وفات او متأسفند. آیت الله منتظری جزء کسانی است که در تاریخ اسلام مانند خورشید فروزان بوده که می‎توان در تاریخ به وجود چنین فردی افتخار کرد و از زندگی ایشان الگویی برای تأثیر جستن انتخاب کرد چرا که زندگی ایشان از همه لحاظ می‎تواند الگوی کامل و دقیقی نه تنها برای مریدانش بلکه برای همه مردم باشد. ایشان در همگامی با مردم نام نیکویی از خود بر جا گذاشتند و هر جا که سخن از بی عدالتی یا بی مبالاتی به میان می‎آمده منتظری افراد را از این امور برحذر داشته است.

ایشان در همه میدان ها از موفقیت و پیشرفت خوبی برخوردار بودند. از فعالیت های حوزوی ایشان گرفته تا تألیف کتاب و سایر موارد. آیت الله منتظری در همه مسائل فلسفه، اصول، فقه، کلام، سیاست و اخلاق دست بالایی داشتند. از دست دادن چنین فردی ضربه بزرگی برای جهان اسلام به شمار می‎آید. همچنین ضربه بزرگی بر حیات دینی، فقهی و اجتماعی ایران است چرا که با توجه به تسلط ایشان بر مسائل فقه و کلام تأثیرات بسیاری در حوزه های مختلف دینی

ناوبری کتاب