صفحه ۵۹

عالمی کم نظیر "جلال جلالی زاده"

پرداختن به شخصیت هایی که در طول حیات شان خدمات بزرگی را به ملت شان کرده اند کار دشواری است، به خصوص آنکه در تاریخ ملت ما که اکثر شخصیت های فرهیخته و مبارز در دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی شجاعت و درایت شان را به رهبری امام خمینی (ره) نشان دادند، گفتن از آنها کاری دشوارتر می‎نماید. در اینجا وفات یکی از بزرگمردان جهان اسلام را به تمام آزاداندیشان تسلیت می‎گویم. اگر بخواهم در رابطه با شخصیت و کارهای بزرگی که این عالم فقیه و بزرگوار انجام داده اند صحبتی کنم باید گفت درباره ایشان این بیت صدق می‎کند:

خوشا کسی که نجوید به جز رضایت دوست
چنان کند که بود مورد عنایت دوست
به امر خویش نخواهد به جز محبت حق
که این جهان همه هیچ است جز محبت دوست

ایشان یکی از اسوه های والاو نمونه ای درخشان از زندگی یک اندیشمند و عالم مسلمان بودند. آیت الله منتظری به آنچه می‎دانست و اعتقاد داشت در طول دوران زندگی خویش عمل می‎کرد. ایشان فردی مبارز، وحدت گرا، اندیشمند و دیندار بودند که دین را به خاطر دنیا قربانی نکردند و این از ویژگی های برجسته ایشان به شمار می‎رفت.

همواره منافع و مصالح مردم را در نظر داشت و هیچ گاه مصلحت

ناوبری کتاب